Ennusteiden mukaan Levillä näkyy kohta revontulia. Suuntaa siis katseesi ylös! Ennusteen tarjoaa Sunsää.

Revontulia taivaalla

Ennusteiden mukaan Levillä näkyy kohta revontulia. Suuntaa siis katseesi ylös!
Ennusteen tarjoaa Sunsää.

LEVIN MATKAILU OY:N / LEVIN KESKUSVARAAMON VÄLITTÄMIEN
OHJELMA- JA LISÄPALVELUIDEN VARAUSEHDOT

Nämä ehdot koskevat Levin Matkailu Oy:n/Levin Keskusvaraamon (jäljempänä Levin Matkailu Oy) asiakkailleen välittämien kolmansien osapuolten (jäljempänä palveluntuottaja) ohjelma- ja lisäpalveluiden varauksia.

Varausehdot

Varaus voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti tai internetistä Matkakaupasta. Varaus on voimassa varaajan varauksen yhteydessä ilmoittamalle henkilömäärälle ja tulee sitovasti voimaan, kun Levin Matkailu Oy on sen kirjallisesti vahvistanut sähköpostilla (paikan päällä toimistossa tehdyissä varauksissa tulostettu kirjallinen vahvistus).

Varaaminen ja maksu

Varauksen tehtyään asiakas saa laskun ja kohdekuvauksen, jossa on kulkuohje kohteeseen tai lähtöpaikkaan. Palvelumaksu on 16€ paikan päällä Levin Matkailuneuvonnassa. Matkakaupassa, puhelimitse tai sähköpostitse tehdyn varauksen palvelumaksu on 16€. Palvelumaksu ryhmille ja ulkomaille on 35 €.
Maksuehdot
Maksuehdot on ilmoitettu internetissä Matkakaupassa tai paikan päällä toimistossa varausprosessin aikana.
Mikäli maksua ei suoriteta ajoissa, yliajalta peritään vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4§ mukaan.

Peruutusehdot

Koko varauksen peruuntuminen
• vähintään 7 vrk ennen varauksen alkua perutuille varauksille peruutuskulut ovat 32 euroa + palvelumaksu.
• 7-1 vrk ennen varauksen alkua perutuille varauksille peruutuskulut ovat 100 % varauksen arvosta

Peruutukset tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen levi.info@levi.fi tai puhelimitse 016 639 3300. Varausnumero tulee ilmoittaa peruutuksen yhteydessä. Huomioithan peruutuksen aikarajoissa toimiston aukioloajat.

Äkillisen sairauden tai perheessä tapahtuvan kuolemantapauksen tai muun matkaa estävän poikkeustilanteen varalta asiakkaan tulee varmistaa, että omat matka- ja tapaturmavakuutukset kattavat varauksen kulut, mikäli tapahtunut johtaa tarpeeseen peruuttaa varaus. Peruutuksesta tulee ilmoittaa välittömästi Levin Matkailu Oy:lle. Myös näissä tapauksissa noudatetaan yllä olevia varausehtoja.

Ohjelmaan/palveluun osallistuvan asiakkaan tulee olla paikalla ajoissa, vähintään 5-10 min ennen ohjelman/lähdön alkua. Myöhästyminen ohjelmasta ei oikeuta palautuksiin tai ohjelman uudelleen järjestelyihin.

Muutokset

Mahdolliset varaajan toivomat muutokset varauksiin tulee pyytää kirjallisesti Levin Matkailu Oy:ltä sähköpostitse levi.info@levi.fi toimiston aukioloaikoina.
Mikäli asiakas muuttaa edellä mainittujen peruutusehtojen sallimissa aikarajoissa lisäpalveluja ja/tai henkilömäärää peritään muutosmaksu 20€.
Muutokset eivät tule voimaan ilman Levin Matkailu Oy:n uutta kirjallista vahvistusta asiakkaalle.

Lapset

Osassa ohjelmia/palveluita lapsille on tarjolla oma, edullisempi hinta. Lapsihinnat myönnetään 2-14 –vuotiaille lapsille ohjelmasta riippuen.

Raskaus ja muut terveydelliset seikat
Raskaana olevien naisten ei tulisi osallistua moottorikelkka- ja mönkijäohjelmiin tai muihin vastaaviin palveluihin, koska tärähtely ja pakokaasut voivat olla haitallisia.

Osa ohjelmista ja palveluista voi olla fyysisesti vaativia ja osallistujat voivat altistua erilaisille fyysisille rasituksille ja kuormituksille. Mikäli osallistuja epäilee terveydentilansa olevan esteenä ohjelmaan/palveluun osallistumiselle tai epäilee terveydentilansa vaarantuvan ohjelman/palvelun aikana, tulee osallistujan varmistaa lääkäriltä rajoittaako terveydentila hänen osallistumistaan. Asiakas osallistuu ohjelmiin/palveluihin aina omalla vastuullaan.

Varaajan tulee ilmoittaa varauksen yhteydessä osallistujien terveydellisistä seikoista, jotka voivat vaikuttaa ohjelman suorittamiseen.
Mikäli terveydellinen seikka vaatii erikoisjärjestelyjä ohjelman/palvelun suhteen (esimerkiksi erillisen kuljetuksen), on palveluntuottajalla oikeus veloittaa erikoisjärjestelyistä aiheutuvat ylimääräiset kulut asiakkaalta.
Asiakas osallistuu ohjelmaan/palveluihin aina omalla vastuullaan.

Palveluntuottajan vastuu
Palveluntuottaja harjoittaa toimintaansa asianmukaiset turvallisuussuunnitelmat sekä terveys- ja turvallisuusstandardit huomioiden Suomen lakien ja asetusten mukaisesti.

Moottoriajoneuvo-ohjelmat

Kaikki ohjelmissa käytettävät moottorikelkat tai muut moottoriajoneuvot on vakuutettu Suomen lakien mukaisesti. Mikäli asiakas kuljettaa itse moottoriajoneuvoa ohjelman aikana, on hän vastuussa niille mahdollisesti aiheuttamistaan vahingoista. Omavastuun osuus vahinkotapauksissa riippuu ohjelmasta.
Moottoriajoneuvon kuljettaja tulee olla vähintään 18-vuotias ja kuljettajalla tulee olla voimassa oleva asianmukainen ajokortti. Suomen lakien mukaan moottoriajoneuvoa ei saa kuljettaa alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena.
Vastuullinen palveluntuottaja pidättää oikeuden muuttaa ilman ennakkoilmoitusta ohjelman reittiä, aikataulua ja kestoa tarpeen vaatiessa sääolosuhteet, osallistujien terveysseikat sekä muut olosuhteet huomioiden. Palveluntuottaja pidättää oikeuden keskeyttää ohjelma, mikäli osallistuja toiminnallaan aiheuttaa turvallisuusriskin itselleen tai toisille osallistujille tai osallistujan terveydentila ei salli ohjelman jatkamista.

Eläimet

Kaikki ohjelmissa/palveluissa käytetyt eläimet on koulutettu ohjelmiin niin pitkälle kuin se on mahdollista.
Eläinten käytös ei ole silti milloinkaan ennakoitavissa ja tästä syytä vaaratilanteiden välttämiseksi osallistujien tulee noudattaa palveluntuottajan antamia turvallisuus – ja muita ohjeita.

Muut vahingot

Palveluntuottajaa voidaan pitää vastuussa ainoastaan henkilö- tai aineellisista vahingoista, jotka ovat tapahtuneet ohjelman/palvelun tuottamisen yhteydessä aiheutuneesta onnettomuudesta, joka on seurausta palveluntuottajan tai sen henkilökunnan tai alihankkijan virheellisestä toiminnasta tai viallisesta laitteesta. Palveluntuottaja ei ole vastuussa vahingoista tai vammoista, jotka ovat korvattavissa osallistujan omasta matkavakuutuksesta.
Suosittelemme asiakkaita ottamaan matkavakuutuksen odottamattomia tilanteita varten.

Hinnat ja hinnanmuutokset

Varauksen hinnat sisältävät etukäteen sovitut palvelut ja verot. Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Levin Matkailu Oy ei ole vastuussa mahdollisista esitteissä esiintyvistä virheellisistä hinnoista tai esitteiden painatuksen jälkeen tapahtuneista muutoksista hinnoissa.

Huomautukset

Mahdolliset huomautukset tulee tehdä jo kohteessa (palvelun/ohjelman aikana) palveluntuottajalle tai Levin Matkailu Oy:lle.

Sovellettava laki ja toimivalta

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia ja tulkita tapahtuu Suomen lainsäädännön mukaisesti. Suomalaiset tuomioistuimet ratkaisevat varauksiin liittyvät mahdolliset riidat, erimielisyydet ja vaateet. Ensisijainen tuomioistuin on Lapin Käräjäoikeus (Rovaniemellä).

TERVETULOA LEVILLE - TOIVOMME ETTÄ NAUTIT LOMASTASI!

Levin Matkailu Oy/Levin Keskusvaraamo
Myllyjoentie 2, 99130 LEVI.
Puh. 016 639 3300
Sähköposti levi@levi.fi
Mikäli jokin osa näitä ehtoja osoitetaan kokonaan tai osittain pätemättömäksi tai laittomaksi, tai niiden täytäntöönpanoon liittyy ongelmia, pysyvät ehdot muilta osin täysin voimassa.