Ennusteiden mukaan Levillä näkyy kohta revontulia. Suuntaa siis katseesi ylös! Ennusteen tarjoaa Sunsää.

Revontulia taivaalla

Ennusteiden mukaan Levillä näkyy kohta revontulia. Suuntaa siis katseesi ylös!
Ennusteen tarjoaa Sunsää.

Vastuullista kaivostoimintaa

On hyvinkin luontevaa kehittää toimintaa ympäristöasioissa sekä yrityksen sisällä että yhteisössä, kun kaikilla on hyvät lähtövalmiudet ja ymmärrys kestävän kehityksen periaatteista. Lisäksi ihmiset ovat sitoutuneita ympäristötyöhön ja edistämään luonnon hyvinvointia.

Yllä mainittu kuvaa Agnico Eaglen toimintaympäristöä sekä yleistä ilmapiiriä Kittilän alueella.

– Kestävän kehityksen arvot ovat suomalaisilla jo perimässä, mikä on todella hienoa, parisenkymmentä kertaa Levilläkin käynyt Louise kehaisee.

Kaikkialla ei ole näin. Lukuisat yritykset käyttävät kestävä kehitys -termiä, mutta se jätetään tarkemmin määrittelemättä, kuinka kestävä kehitys yrityksen toiminnassa käytännössä oikein ilmenee. Vertauskuvallisesti kyseessä on kuori ilman sisältöä.

– Meille kestävä kehitys ja ympäristötyö tarkoittaa sitä, että kunnioitamme, arvostamme ja otamme huomioon toiminnassamme ympäristön, työntekijät ja yhteisön sekä kerromme läpinäkyvästi kaikesta toiminnastamme.

Keskeisesti yhteisön keskellä

Koska kaivostoiminta vääjäämättä vaikuttaa ympäristöön, kaivoksen tärkein tehtävä on Louisen mielestä minimoida nämä vaikutukset ja tehdä periksiantamattomasti töitä entistä parempien tulosten saavuttamiseksi.

Työntekijöille Agnico Eagle taas haluaa tarjota työpaikan, jossa turvallisuus on prioriteetti numero yksi – työtapaturmien vähyydessä yritys pyrkii näyttämään esimerkkiä. Vain nollalukema miellyttää.

Yhteisön kannalta ajateltuna Agnico Eaglen päätavoite on säilyttää ja ylläpitää hyvää vuoropuhelua kaikkien kesken ja olla yleisesti luottamuksen arvoinen toimija alallaan. – Kerromme avoimesti mitä teemme. Meihin voi olla myös aina yhteydessä, mikäli jokin asia askarruttaa. Kaivoksemme sijaitsevat kaikkialla tavallaan yhteisön keskellä ja toivomme, että meidät nähtäisiin kumppanina.

Ympäristöjohtamista

Kestävän kehityksen osalta Louise Grondin painottaa, että sitä johdettaisiin yrityksissä systemaattisesti ja toiminta vietäisiin kentälle yrityksen päivittäiseen arkeen.

– Ympäristötyölle varataan resurssit, valitaan oikeat ihmiset oikeille paikoille, määritellään selkeät tavoitteet ja luodaan seurantamenetelmät tavoitteiden saavuttamiseksi. Näillä eväillä tulee lopulta myös tuloksia, Louise kannustaa.

Kaivoksen toiminnan kannalta puhtaan veden saanti on keskeisessä roolissa. Kittilän kaivoksessa pyritään minimoimaan käytetyn veden määrä ja maksimoimaan luonnollisesti sen kierrätys.

– Meillä on pitkälle viedyt menetelmät ja tekniikka vesitalouden järkevässä hoitamisessa.

Kittilän kaivos on ottanut erityisiä edistysaskelia myös vastuullisessa syanidin käsittelyssä. Itse asiassa kaivos oli Agnico Eaglen ensimmäinen, joka alkoi arvioida toimintaansa International Cyanide Management Coden (puolueeton organisaatio) vaatimusten mukaisesti.

– Yleensäkin kaikissa ympäristöön liittyvissä yksityiskohdissa ja toimenpiteissä haluamme olla varmoja siitä, että teemme oikeita asioita, Louise summaa.

Ympäristön ja kestävän kehityksen parissa toteutetulle, tähän mennessä tehdylle työlle Louise antaisi yrityksensä osalta kouluarvosana- asteikolla numeron kahdeksan. Täydellisiä ei olla, mutta työ päämäärien saavuttamiseksi on jatkuvaa – yritys pyrkii olemaan toimialansa paras.

– Haluamme kouluttaa henkilöstömme hyvin ja tarjota heille parhaat saatavilla olevat työkalut sekä mitata, analysoida ja seurata erilaisin menetelmin toimintaamme kriittisesti, hän lisää.

Muutama kappale tulevaisuutta

Kittilän kultakaivoksen lisäksi Agnico Eaglella on viisi muuta kaivosta Kanadassa ja Meksikossa. Noin 150 kilometriä pohjoiseen Napapiiriltä sijaitseva ja vuonna 2008 avattu Kittilän kaivos on yksi suurimmista kultaesiintymistä Euroopassa.

Rikastamolla prosessoidaan 3000 tonnia malmia päivässä, ja sen odotetaan tuottavan keskimäärin 150 000 unssia kultaa vuosittain. Kittilän kaivoksen toiminnan on arvioitu jatkuvan aina vuoteen 2037 asti.

Lapin teollisuusstrategiassa on arvioitu teollisuuden kehitysnäkymiä pitkällä aikavälillä vuoteen 2030 saakka sekä asetettu lyhyen ja keskipitkän aikavälin tavoitteet vuosille 2015 ja 2020. Teollisuusstrategiassa todetaan Lapin olevan avainasemassa Suomen mineraalistrategian toteuttajana ja Euroopan raaka-ainehuollon turvaajana. Lapin maaperä tarjoaa hyvät edellytykset kaivannaisalan kehittymiselle.

Julkaisussa kerrotaan myös, että Lapin elinkeinopolitiikan strategiana on omiin luonnonvaroihin ja osaamiseen perustuen panostaa voimallisesti korkean jalostusasteen luonnonvara- ja energiateollisuuteen sekä matkailuvetoiseen elämysklusteriin.

Teemu Kytövuori • Agnico eagle