Ennusteiden mukaan Levillä näkyy kohta revontulia. Suuntaa siis katseesi ylös! Ennusteen tarjoaa Sunsää.

Revontulia taivaalla

Ennusteiden mukaan Levillä näkyy kohta revontulia. Suuntaa siis katseesi ylös!
Ennusteen tarjoaa Sunsää.

Levi Ski Resort sai kansainvälisen ISO 14001 -ympäristösertifikaatin ensimmäisenä hiihtokeskuksena Pohjoismaissa

30.01.19

Suomen johtava hiihtokeskus Oy Levi Ski Resort Ltd sai 31.12.2018 kansainvälisen ISO 14001:2015 -ympäristösertifikaatin ensimmäisenä hiihtokeskuksena Pohjoismaissa. Sertifikaatin myönsi Eurofins Expert Services Oy.

ISO 14001 on kansainvälisesti tunnustettu ympäristösertifikaatti ja -johtamisjärjestelmä, joka edellyttää organisaatiolta ympäristöasioiden hyvää hoitamista sekä järjestelmällistä sitoutumis-ta ympäristönsuojelun tason parantamiseen.

– Meille myönnetty ISO 14001 -sertifikaatti tuo näkyväksi vuosien työn, jota olemme tehneet arktisen toimintaympäristömme suojelun eteen, sanoo toimitusjohtaja Jouni Palosaari Oy Levi Ski Resort Ltd:stä.

– Mielestäni voimme olla tyytyväisiä, että Pohjoismaiden hiihtokeskusten ensimmäinen ISO 14001 -ympäristösertifikaatti tulee Suomeen. Ulkopuolisen arvioitsijan myöntämällä sertifikaa-tilla on erityistä arvoa rinne- ja huoltopalveluidemme kehittämisessä, Palosaari jatkaa.

– Sertifiointi edellyttää meiltä jatkuvaa kehittämistyötä ja oman toimintamme arviointia. Olem-me jo yli vuosikymmenen käyttäneet Levillä pelkästään uusiutuvaa sähköä ja tavoitteenamme on mm. vähentää energiankulutustamme kaikin tavoin, kertoo Palosaari.

– Minimoimme esimerkiksi rinnevalaistuksen energiantarvetta led-valoilla sekä automatisoin-nilla. Automatisointi parantaa myös mittavan lumetusjärjestelmämme hyötysuhdetta, ja pystymme lisäksi käyttämään lumetuksen tuottamaa hukkalämpöä tilojemme lämmityksessä. La-jittelemme omat jätteemme ja tunturiroskiksemme kannustavat myös asiakkaitamme lajittelemaan jätteensä rinnealueilla. Koulutamme kaikki kuljettajamme energiaa säästävään ajota-paan, ja hyödynnämme lumensyvyyttä mittaavaa SnowSat-järjestelmää rinteiden kunnossapi-dossa, joka konetyön ennakointia parantamalla vähentää polttoaineen kulutusta ja päästöjä. Teemme myös tunturissa systemaattista maisemointityötä, joka puolestaan ehkäisee tehokkaasti eroosiota.

– Arktinen ympäristö on meillä Levillä se kaikkein tärkein voimavara. Matkailijat tulevat Lappiin nimenomaan luonnon vuoksi. Luonnon vaalimisen täytyy olla suurimpia arvoja jokaiselle, joka haluaa, että Lappi säilyttää asemansa merkittävänä matkailukohteena myös tulevaisuudessa, toteaa Palosaari.

Lue lisää: www.levi.ski/ymparisto

Oy Levi Ski Resort Ltd on Suomen johtava hiihtokeskus, jonka menestys perustuu osaavaan henkilökuntaan, tekniseen edelläkävijyyteen ja maailmancup-kisoihin. Yrityksen liiketoiminta keskittyy hissilipunmyyntiin, hiihdonopetukseen, vuokraamotoimintaan sekä tekstiilikauppaan. Lisäksi tytäryhtiö Levi Restaurants Oy tarjoaa rinneravintolapalveluita. www.levi.ski