Ennusteiden mukaan Levillä näkyy kohta revontulia. Suuntaa siis katseesi ylös! Ennusteen tarjoaa Sunsää.

Revontulia taivaalla

Ennusteiden mukaan Levillä näkyy kohta revontulia. Suuntaa siis katseesi ylös!
Ennusteen tarjoaa Sunsää.

Levin jätehuollolle kehittämissuunnitelma

13.08.19

Vuoden 2019 loppuun mennessä Levin alueelle tehdään kokonaisvaltainen jätehuollon kehittämissuunnitelma.

Jätehuoltoon ja kierrätykseen tartutaan pontevasti Levillä tänä syksynä. Tavoitteena on kehittää alueen jätehuoltoa muun muassa jätteiden lajittelun ja kierrätyksen osalta. Samalla valmistaudutaan lainsäädännön kiristyviin kierrätysvaatimuksiin.

Jätehuollon kehittämiseen paneudutaan Levin matkailukeskuksen ja sen vaikutusalueen jätehuollon kehittämissuunnitelman laatiminen –hankkeessa. Ensimmäisinä hanketoimenpiteinä järjestetään työpaja lomahuoneistojen omistajille ja kohteenhoitajille. Työpaja Kierrätys ja lajittelu lomahuoneistoissa Miksi – Missä – Miten – Kuka järjestetään 26.8.2019 klo 14-17 Levi Hotel Span kokouskeitaassa. Tervetuloa keskustelemaan aiheesta, joka vaikuttaa jokaisen arkeen päivittäin. Hotelleille, ravintoloille ja jätehuoltoyhtiöille järjestetään vastaava työpaja 16.9.2019 klo 13. Työpajojen yhteydessä on jätehuoltoon ja lajitteluun liittyviä laite- ja yritysesittelyjä. Tilaisuuksiin toivotaan ennakkoilmoittautumisia alla oleviin yhteystietoihin.

Kaikkien mielipiteistä ollaan kiinnostuneita. Uusia ideoita jätehuollon kehittämiseen ja jätemäärien vähentämiseen etsitään myös avoimella ideakilpailulla syyskuun aikana. Visit Levin kanssa yhteistyössä tuotetaan materiaalia sesonkityöntekijöiden, lomahuoneistojen omistajien ja muiden alueen toimijoiden kouluttamiseen Levi-oppimisympäristössä. Kierrätysohjeistusta jaetaan Levi-sovelluksessa ja yhteistyökumppaneiden internet-sivuilla. Vuoden loppuun mennessä Levin alueelle tehdään kokonaisvaltainen jätehuollon kehittämissuunnitelma.

Jätehuolto ja kierrättäminen koskevat jokaista yrittäjää, asukasta ja matkailijaa päivittäin. Jätehuollon tulee toimia laadukkaasti ja kierrätyksen tulee olla vaivatonta. Parempia kierrätysmahdollisuuksia on Levillä toivottu jo pitkään. Levin matkailukeskuksen yli 60 ravintolaa, yli 2,4 miljoonaa yöpymisvuorokautta ja lähes 900 asukasta takaavat sen, että jätettä syntyy paljon ja monipuolisesti. Levin alueen kaikilta toimijoilta toivotaan nyt aktiivista osallistumista ja ajatusten esittämistä, jotta jätehuoltoon pystytään vaikuttamaan mahdollisimman tehokkaasti.

Levin matkailukeskuksen ja sen vaikutusalueen jätehuollon kehittämissuunnitelman laatiminen –hanketta toteuttavat Kittilän kunta yhteistyössä Lapin Jätehuolto kuntayhtymän kanssa. Hanke saa Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta valtion avustusta. Hankeaika on 1.8.-31.12.2019.