Levi Ski Resortin arvot, laatu ja strategia | Levi
lsr joulupukin mökki

Arvot, laatu ja strategia

Arvot, laatu ja strategia

Panostamme asiakastyytyväisyyteen ja asiakaslähtöiseen palveluun. Tuotamme turvallisia ja ympäristön huomioonottavia palveluja. Mittaamme asiakkaiden tyytyväisyyttä ja kehitämme toimintaa mittaustulosten pohjalta.

Henkilöstömme perehdytetään ja sitoutetaan noudattamaan valittuja arvoja ja toimimaan yhteisten pelisääntöjen mukaan. Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista. Työtyytyväisyysmittausten ja kehityskeskustelujen pohjalta parannamme myös henkilöstömme ammattitaitoa ja osaamista. 

Toiminnassamme tuloksellisuus on tärkeää, jotta voimme kehittää tuotteita ja toimintoja jatkuvasti. Edelläkävijyys merkitsee meille nopeaa reagoimista uusiin haasteisiin.

Yrityksen ylin johto ja vastuuryhmä ovat sitoutuneet  noudattamaan ja kehittämään yrityksen toimintaa laatujärjestelmän pohjalta.

LSR arvot