Levin matkailualueen digitalisaation kehittäminen – Visit Levi digihanke 
 

Olemme aloittaneet projektin Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) rahoittamana, jonka tavoitteena on Levin alueen kilpailukyvyn kehittäminen digitaalisia kanavia hyödyntäen. Olemme yhdistämässä levi.fi ja levi.ski- sivustot yhdeksi kokonaisuudeksi tuoden selkeästi esille alueen monipuolisen tarjonnan sekä houkuttelevuuden.

Tavoitteena on luoda palvelumuotoilua hyödyntäen yhtenäinen ja miellyttävä asiakaskokemus ja ostopolku, jossa palvelut ja tuotteet ovat helposti löydettävissä ja ostettavissa yhdestä paikasta.

Projektin kilpailutus on julkaistu Hilmassa (julkiset hankinnat) 9.3.2021

Hilman kilpailutus keskeytettiin 13.4. 2021, koska tarjoukset eivät olleet vertailukelpoisia. Uusi kilpailutus tarkennetulla arkkitehtuurilla tullaan julkaisemaan pian Hilmassa.

Lisätietoja projektista:

Tiina Kostiainen
Project Lead
Visit Levi
tiina.kostiainen@visitlevi.fi
puh: +358 50 392 8582