Levin matkailualueen digitalisaation kehittäminen – Visit Levi digihanke 
 

Visit Levin nettisivuston uudistus ja integraation- hankkeen kilpailutus julkaistiin kansallisissa hankinnoissa maaliskuussa. Saimme kattavat 13 tarjousta työn tekemiseen.

Hilman kilpailutus kuitenkin keskeytettiin 13.4.2021, koska tarjoukset eivät olleet vertailukelpoisia. Uusi kilpailutus tarkennetulla arkkitehtuurilla, pisteytyksellä sekä hintakorteilla tullaan julkaisemaan pian Hilmassa.

Uusi kilpailutus on nyt päättynyt. Saimme 12 tarjousta, joista 9 vastasi tarjouspyyntöä. Muut tarjoukset pisteytettiin ja jatkoon pääsi 5 parasta pisteiden perusteella. Nämä 5 yritystä saivat vielä esittää projektitiimille suunnitelmansa. Suunnitelma vielä pisteytetään ja valinta parhaiden pisteiden perusteella tehtiin viikolla 21.

Toimittajaksi valikoitui HiQ Finland Oy. Työ aloitettiin sopimuksen allekirjoitettua.

Uusi nettisivusto levi.fi tullaan vuoden 2021 aikana.

Lisätietoja projektista:
Tiina Kostiainen
Project Lead
Visit Levi
tiina.kostiainen@visitlevi.fi
puh: +358 50 392 8582

Rahoituslähde: Matkailuelinkeinon elpymistä edistävät kehittämishankkeet
Rahoittaja: Etelä-Savon maakuntaliitto