Levin matkailualueen digitalisaation kehittäminen – Visit Levi digihanke 
 

Olemme aloittaneet projektin Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) rahoittamana, jonka tavoitteena on Levin alueen kilpailukyvyn kehittäminen digitaalisia kanavia hyödyntäen. Olemme yhdistämässä levi.fi ja levi.ski- sivustot yhdeksi kokonaisuudeksi tuoden selkeästi esille alueen monipuolisen tarjonnan sekä houkuttelevuuden. 

Tavoitteena on luoda palvelumuotoilua hyödyntäen yhtenäinen ja miellyttävä asiakaskokemus ja ostopolku, jossa palvelut ja tuotteet ovat helposti löydettävissä ja ostettavissa yhdestä paikasta. 

Projektissa on käynnissä nykytilan tekninen kartoitus sekä uuden sivuston suunnittelu. Tiedotamme kuukausittain projektin etenemisestä. 

Lisätietoja projektista: 
Tiina Kostiainen 
Project Lead 
Visit Levi 
tiina.kostiainen @ visitlevi.fi 
puh: +358 50392 8582