Varausehdot
pelit ja seikkailut

Ohjelmapalveluiden varausehdot

Ohjelmapalveluiden varausehdot

OHJELMA- JA LISÄPALVELUT

VISIT LEVIN VÄLITTÄMIEN OHJELMA- JA LISÄPALVELUIDEN VARAUSEHDOT

Nämä ehdot koskevat Visit Levin / Levin Matkailu Oy:n (jäljempänä Visit Levi) asiakkailleen välittämien kolmansien osapuolten (jäljempänä palveluntuottaja) ohjelma- ja lisäpalveluiden varauksia.

VARAUSEHDOT

Varaus voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti tai internetistä Matkakaupasta. Varaus on voimassa varaajan varauksen yhteydessä ilmoittamalle henkilömäärälle ja tulee sitovasti voimaan, kun asiakas on saanut varausvahvistuksen sähköpostitse (paikan päällä toimistossa tehdyissä varauksissa tulostettu kirjallinen vahvistus).

VARAAMINEN JA MAKSU

Varauksen tehtyään asiakas saa laskun ja matkalipun, jossa pitäisi olla ohjelman alkuaika ja lähtöpaikan osoite. Varauksen voi tehdä online matkakaupassa tai Visit Levin virkailijan kautta sähköpostitse. Virkailijan tekemän varauksen toimistokuluina peritään palvelumaksu, joka on 20 €, ryhmille 35 €. Varaukset yli 50 hengen ryhmille ja erikoisvaraukset (häät tms.) 60 €.

MAKSUEHDOT

Maksuehdot on ilmoitettu internetissä Matkakaupassa tai paikan päällä toimistossa varausprosessin aikana.
Visit Levillä on oikeus perua varaus, mikäli asiakas ei ole maksanut ostamiensa palveluiden hintaa eräpäivään mennessä.

PERUUTUSEHDOT

Varauksen peruuntuminen

  • vähintään 21 vrk ennen varauksen alkua perutuille varauksille peruutuskulut on 35€ + palvelumaksu.

  • myöhemmin kuin 21vrk mutta viimeistään 8vrk ennen varauksen alkamista 50% varauksen hinnasta.

  • 7 vrk tai lähempänä ennen varauksen alkua perutuille varauksille peruutuskulut ovat 100 % varauksen arvosta.

  • Huomioithan, että 20€ muutosmaksu peritään kaikista asiakkaan pyynnöstä tehdyistä varausmuutoksista (varauksen peruuttaminen, ajankohdan tai henkilömäärän muutokset ja/tai jokin muu muutos, joka voi johtaa maksun osittaiseen palauttamiseen asiakkaille) aiheutuneiden käsittelykulujen kattamiseksi. 

Peruutukset tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen info@visitlevi.fi tai puhelimitse 016 639 3300. Varausnumero tulee ilmoittaa peruutuksen yhteydessä. Huomioithan peruutuksen aikarajoissa toimiston aukioloajat.

Äkillisen sairauden tai perheessä tapahtuvan kuolemantapauksen tai muun matkaa estävän poikkeustilanteen varalta asiakkaan tulee varmistaa, että omat matka- ja tapaturmavakuutukset kattavat varauksen kulut, mikäli tapahtunut johtaa tarpeeseen peruuttaa varaus. Peruutuksesta tulee ilmoittaa välittömästi Visit Leville. Myös näissä tapauksissa noudatetaan yllä olevia varausehtoja.

Ohjelmaan/palveluun osallistuvan asiakkaan tulee olla paikalla ajoissa, vähintään 5-10 min ennen ohjelman/lähdön alkua. Asiakkaan tulee varmistaa, että on lähdössä retkelleen oikealla kuljetuksella ja oikeaan aikaan! Myöhästyminen tai väärän retkikuljetuksen valinta eivät oikeuta rahanpalautukseen tai retken uudelleen järjestämiseen.

MUUTOKSET

Mahdolliset varaajan toivomat muutokset varauksiin tulee lähettää kirjallisesti Visit Leville sähköpostitse info@visitlevi.fi toimiston aukioloaikoina.  Huomioithan, että 20€ muutosmaksu peritään kaikista asiakkaan pyynnöstä tehdyistä varausmuutoksista (varauksen peruuttaminen, ajankohdan tai henkilömäärän muutokset ja/tai jokin muu muutos, joka voi johtaa maksun osittaiseen palauttamiseen asiakkaille) aiheutuneiden käsittelykulujen kattamiseksi.
Muutokset tehdään ainoastaan asiakkaan kirjallisella suostumuksella varaus- ja peruutusehtojen sallimissa aikarajoissa.

LAPSET

Osassa ohjelmia/palveluita lapsille on tarjolla oma, edullisempi hinta. Lapsihinnat myönnetään lapsille ohjelmasta ja palveluntuottajasta riippuen ja ne on määritelty ohjelman kuvauksessa.

ASIAKKAAN OMIA LEMMIKKIELÄIMIÄ KOSKEVA KÄYTÄNTÖ

Lemmikkieläimet ovat ehdottomasti kiellettyjä kaikissa eläinohjelmissa, kuten ratsastus, huskyt ja porosafarit. Asiakkaan lemmikkejä EI sallita monissa muissa ohjelmissa tai retkillä. Tarkista ohjelman järjestäjiltä ennen kuin otat lemmikkisi mukaasi. Arvostamme ymmärrystäsi ja yhteistyötäsi tämän käytännön noudattamisessa.

RASKAUS JA MUUT TERVEYDELLISET SEIKAT

Raskaana olevien naisten ei tulisi osallistua moottorikelkka- ja mönkijäohjelmiin tai muihin vastaaviin palveluihin, koska tärähtely ja pakokaasut voivat olla haitallisia. Visit Levi ei myöskään suosittele husky-, poro- ja hevosohjelmia raskaana oleville naisille kyseisissä ohjelmissa mahdollisesti esiintyvien riskien vuoksi. Raskaana oleva nainen osallistuu kyseisiin ohjelmiin omalla vastuullaan.

Osa ohjelmista ja palveluista voi olla fyysisesti vaativia ja osallistujat voivat altistua erilaisille fyysisille rasituksille ja kuormituksille. Mikäli osallistuja epäilee terveydentilansa olevan esteenä ohjelmaan/palveluun osallistumiselle tai epäilee terveydentilansa vaarantuvan ohjelman/palvelun aikana, tulee osallistujan varmistaa lääkäriltä rajoittaako terveydentila hänen osallistumistaan. Asiakas osallistuu ohjelmiin/palveluihin aina omalla vastuullaan.

Varaajan tulee ilmoittaa varauksen yhteydessä osallistujien terveydellisistä seikoista, jotka voivat vaikuttaa ohjelman suorittamiseen.

Mikäli terveydellinen seikka vaatii erikoisjärjestelyjä ohjelman/palvelun suhteen (esimerkiksi erillisen kuljetuksen), on palveluntuottajalla oikeus veloittaa erikoisjärjestelyistä aiheutuvat ylimääräiset kulut asiakkaalta.

Asiakas osallistuu ohjelmaan/palveluihin aina omalla vastuullaan.

PALVELUNTUOTTAJAN VASTUU

Palveluntuottaja harjoittaa toimintaansa asianmukaiset turvallisuussuunnitelmat sekä terveys- ja turvallisuusstandardit huomioiden Suomen lakien ja asetusten mukaisesti.

MOOTTORIAJONEUVO-OHJELMAT

Kaikki ohjelmissa käytettävät moottorikelkat tai muut moottoriajoneuvot on vakuutettu Suomen lakien mukaisesti. Mikäli asiakas kuljettaa itse moottoriajoneuvoa ohjelman aikana, on hän vastuussa niille mahdollisesti aiheuttamistaan vahingoista. Omavastuun osuus kalusto- ja henkilövahinkotapauksissa riippuu ohjelmasta ja on palveluntuottajakohtainen.

Moottoriajoneuvon kuljettaja tulee olla vähintään 18-vuotias ja kuljettajalla tulee olla voimassa oleva asianmukainen ajokortti, ellei erikseen toisin mainita. Suomen lakien mukaan moottoriajoneuvoa ei saa kuljettaa alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena.

Vastuullinen palveluntuottaja pidättää oikeuden muuttaa ilman ennakkoilmoitusta ohjelman reittiä, aikataulua ja kestoa tarpeen vaatiessa sääolosuhteet, osallistujien terveysseikat sekä muut olosuhteet huomioiden. Palveluntuottaja pidättää oikeuden keskeyttää ohjelma, mikäli osallistuja toiminnallaan aiheuttaa turvallisuusriskin itselleen tai toisille osallistujille tai osallistujan terveydentila ei salli ohjelman jatkamista.

ELÄIMET

Kaikki ohjelmissa/palveluissa käytetyt eläimet on koulutettu ohjelmiin niin pitkälle kuin se on mahdollista.
Eläinten käytös ei ole silti milloinkaan ennakoitavissa ja tästä syytä vaaratilanteiden välttämiseksi osallistujien tulee noudattaa palveluntuottajan antamia turvallisuus – ja muita ohjeita.

MUUT VAHINGOT

Palveluntuottajaa voidaan pitää vastuussa ainoastaan henkilö- tai aineellisista vahingoista, jotka ovat tapahtuneet ohjelman/palvelun tuottamisen yhteydessä aiheutuneesta onnettomuudesta, joka on seurausta palveluntuottajan tai sen henkilökunnan tai alihankkijan virheellisestä toiminnasta tai viallisesta laitteesta. Palveluntuottaja ei ole vastuussa vahingoista tai vammoista, jotka ovat korvattavissa osallistujan omasta matkavakuutuksesta.

Suosittelemme asiakkaita ottamaan matkavakuutuksen odottamattomia tilanteita varten.

HINNAT JA HINNANMUUTOKSET

Varauksen hinnat sisältävät etukäteen sovitut palvelut ja verot. Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Visit Levi ei ole vastuussa mahdollisista esitteissä esiintyvistä virheellisistä hinnoista tai esitteiden painatuksen jälkeen tapahtuneista muutoksista hinnoissa.

HUOMAUTUKSET

Mahdolliset huomautukset tulee tehdä jo kohteessa ensin palveluntuottajalle palvelun/ohjelman aikana tai välittömästi sen jälkeen sekä viivytyksettä myös Visit Leville kirjallisesti määrämuotoisella lomakkeella. Jos huomautusta virheestä ei ole tehty ohjelman aikana tai välittömästi sen jälkeen, asiakas menettää oikeutensa hinnanalennuksiin tai muihin korvauksiin.

SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN OIKEUSPAIKKA

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, asiakas voi viedä asian Kuluttajariitalautakuntaan tai Lapin käräjäoikeuteen. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Visit Levi ei vastaa näiden ehtojen julkaisemisen jälkeen ilmaantuneista, meistä riippumattomista muutoksista.

Tervetuloa Leville - toivomme, että nautit lomastasti!

Visit Levi / Levin Matkailu Oy
Myllyjoentie 2, 99130 LEVI.
Puh. 016 639 3300
Sähköposti info@visitlevi.fi

Mikäli jokin osa näitä ehtoja osoitetaan kokonaan tai osittain pätemättömäksi tai laittomaksi, tai niiden täytäntöönpanoon liittyy ongelmia, pysyvät ehdot muilta osin täysin voimassa.