Lapin koulutuskeskus REDU, Kittilän toimintayksikkö

Lapin koulutuskeskus REDU, Kittilän toimintayksikkö

REDUn Kittilän toimintayksikössä on erikoistuttu matkailualan koulutukseen. Koulutusta järjestetään matkailu-, hotelli- ja ravintola-alan sekä liiketoiminnan ja sosiaali- ja terveysalan monipuolisiin tulevaisuuden tehtäviin.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma ja yksilöllinen tutkinnon suorituspolku. Tutkinnon tai tutkinnon osien suorittamiseen käytettävä aika riippuu hakijan aikaisemmista koulutuksista ja työkokemuksesta. Yksilöllinen tutkintopolku sisältää opiskelijoille myös valinnan mahdollisuuksia erilaisissa oppimisympäristöissä, kuten työpaikoilla, tapahtumissa, verkossa ja verkostoissa. Opiskelijoilla on mahdollisuus hankkia osaamista myös ulkomailla, erityisesti kielitaitoon ja kulttuurien tuntemukseen.

REDUn Kittilän toimintayksikkö toimii yhteistyössä Levin matkailualueen kanssa. Lapin luontomatkailu, puhdas luonto ja puhtaat raaka-aineet sekä paikallinen kulttuuri ovat tärkeitä matkailun vetovoimatekijöitä. Kansainvälisten matkailijoiden kasvun myötä kansainvälisyys, vieraiden kielten ja kulttuurien osaaminen on koulutuksessa keskeistä.

Jos olet töissä ja sinulla on jo osaamista, mutta tutkinto puuttuu, voit osoittaa osaamisesi näytössä ja saada todistuksen osaamisestasi. Olethan yhteydessä Kittilän opinto-ohjaajaamme, puh. 040 766 0903 tai opintotoimistoon puh. 040 703 1268.

Valtatie 82 99100 Kittilä