Taiteilijayhdistys Hiljaisuus

Taiteilijayhdistys Hiljaisuus

Taiteilijayhdistys Hiljaisuus ry edistää taiteen tekemisen mahdollisuuksia Lapissa toteuttamalla esitystoimintaa, taidetapahtumia, verkostoitumalla ja tarjoamalla puitteet taiteelliseen työhön sekä uusien monialaisten kumppanuuksien solmimiseen.

Taiteilijayhdistys Hiljaisuus ry on perustettu vuonna 2012 ja toimii nykyisin ympärivuotisesti alueellisesti ja kansallisesti merkittävänä alustana taiteelliselle työlle, tapahtumille sekä projekteille. Yhdistys on alle kymmenessä vuodessa kehittynyt festivaalin taustaorganisaatiosta laaja-alaiseksi ja monimuotoiseksi taidealan ja taiteellisen työn tuotanto- ja kehitysalustaksi.

Yhdistyksen toiminnan keskiössä ovat vuosittain kesäkuun alussa järjestettävä monitaiteinen Hiljaisuus-festivaali, esittävän taiteen uusien teosten toteutusta tukeva Hiljaisuus-residenssi ja ympärivuotinen esitys- ja konserttitoiminta, jonka keskeisin tapahtumakonsepti on Seasons of Silence Kittilän Särestöniemessä. Lisäksi yhdistys toimii alueellisesti merkittävänä taiteen asiantuntijana Lapissa, pääkaupunkiseudun ulkopuolisen Suomen taidetoimijoiden äänenkannattajana taide- ja kulttuuripoliittisessa päätöksenteossa ja verkostotoiminnan asiantuntijana niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Taiteilijayhdistys Hiljaisuus ry edistää taiteen tekemisen mahdollisuuksia Lapissa toteuttamalla esitystoimintaa, taidetapahtumia, verkostoitumalla ja tarjoamalla puitteet taiteelliseen työhön sekä uusien monialaisten kumppanuuksien solmimiseen.