Levin tulevaisuustyö
Kevät rinteillä tunturi
Levi on rakas

Levin tulevaisuustyö

Levin tulevaisuustyön tarina

Levi on rakas

"Levi on yhteinen. Otamme vieraamme vastaan kuin omaan kotiimme kutsuisimme. Ja onhan tämä totta, sillä Levi on kotimme, kylämme pohjoisessa, jossa asumme ympäri vuoden.

Osoitamme asiakkaillemme vieraanvaraisuutemme. Uskomme, että kun kohtelemme toisiamme ymmärtävästi, kunnioittavasti ja arvostavasti, on myös elämys silloin molemminpuolinen. Tehtävämme onkin tarjota arktisen alueen parhaat palvelut vastuullisesti ja elämyksellisesti.

Oma hyvinvointimme on ensiarvoisen tärkeää, jotta voisimme pitää hyvää huolta vieraistamme. Niinpä tavoitteemme on luoda asumiselle ja työskentelylle parhaat olosuhteet. Levillä jokaisella on tulevaisuus, joka on ennakoitava, hallittava, ymmärrettävä ja vetovoimainen.

Kaikkea toimintaamme ohjaa vastuullisuus. Ei ainoastaan vastuunotto yksilöistä, henkilöstöstämme ja asiakkaistamme, mutta myös huolenpito ympäristöstä, sillä juuri tämä meitä ympäröivä arktinen luonto mahdollistaa kaiken sen, mitä teemme.

Toimintamme ja tarjontamme on läpinäkyvää. Toimimme reilusti ja avoimesti, älykkäästi ja järjestelmällisesti. Katseemme on horisontissa, vuodessa 2030, jota määrittelevät tasapaino, yhteisöllisyys ja laadukkuus. Tarkoituksemme onkin tehdä elämästä merkityksellisempää, jokaiselle.

Siksi Leviin on helppo rakastua. Eikä vain meidän, vaan kaikkien ympärillämme. Sen varaan rakennamme yhteisen tulevaisuutemme. Vain yksi on Levi."

Levi strategia 2030

Levin tulevaisuustyö

Leviä on aina kehitetty suunnitelmallisesti, investointeihin on panostettu ja on toimittu usein ennakoivasti. Tämän tuloksena Levi on tänä päivänä Suomen suurin hiihtokeskus kävijämäärien perusteella. Levillä on ajateltu isosti ja tehty yhteistyöstä tulevaisuutta suunnitellen – paikalleen ei ole jääty edes pahimman laman hetkellä! Täällä on nähty, että maailma ei lopu ensimmäiseen tunturiin, ei yhteen lamaan tai laskukauteen.

Tämän päivän menestyksen reseptin ainekset ovatkin:

  • Yhteistyö ja rakenteet

  • Vahvat ja sitoutuneet yrittäjät, ”Levin henki”

  • Ennakkoluulottomuus, tekemisen vimma, rohkeus

  • Monipuoliset palvelut

  • Nopea reagointi muutoksiin

  • Uuden kehittäminen vaikeinakin aikoina

  • Suunnitelmallinen kaavoitus

  • Lentoasema

  • Upea arktinen luonto, maailman puhtain ilma

Levin kehittämistä ovat määritelleet Levin kehittämissuunnitelmat, joista Levi 3 -kehittämissuunnitelma valmistui vuonna 2004, Levi 4 –kehittämissuunnitelma 2015 ja Levin tulevaisuustyön kehykset (Levi on rakas) 2022. Työtä on tehty yhdessä alueen yrittäjien ja toimijoiden kanssa. Levin tulevaisuustyö on rullaava kehittämissuunnitelma, jota tullaan tarkastelemaan ja arvioimaan säännöllisesti yhdessä alueen toimijoiden kanssa.

Levi on meille rakas, pidetään siitä huoli jatkossakin. Tehdään yhdessä tulevaisuus!

Tutustu tarkemmin

Vain yksi on Levi