Levin tulevaisuustyö - liiketoiminta
Terhi Tuovinen

Kannattava kasvu ympäri vuoden

Tavoittelemme kestävää kasvua alueella ja tämän vuoksi pyrimme konseptoimaan ja tuotteistamaan laadukkaita palveluita, joita halutaan, on helppo ostaa ja jotka kannattavat ja tuovat hyvinvointia alueelle. Pidämme huolen ympärivuotisesta saavutettavuudestamme mahdollisimman monipuolisesti niin lentäen, raiteilla, maanteitse kuin digitaalisia väyliäkin pitkin. Jalkautamme digitalisaation toimintaan ja alustoihin ja pyrimme johtamaan tiedolla. Tavoitteena on helppo, luonteva ja mitattavaa lisäarvoa tuottava tarjonta. Asiakasjärjestelmiä, palveluita, kaupankäyntiä ja prosesseja voidaan ohjata ja käyttää keskitetysti ja automatisoidusti. Pyrimme parantamaan vastuullista energiankäyttöä ja liikkumista Levillä innovatiivisin ratkaisuin.

Lisätietoa aiheesta: