Lumen kierrätys, teknologia ja ympäristövaikutukset
Levi kesä lumensäilö

Lumen kierrätys, teknologia ja ympäristövaikutukset

Lumetus on keskeinen osa kaikkien hiihtokeskusten toimintaa. Lumetus käynnistetään yleensä syksyllä tai alkutalvesta, kun lämpötila laskee pysyvästi pakkasen puolelle. Lumen säilöntä, eli edellisen kauden lumen kierrätysprosessi on noussut tärkeäksi osaksi Levin hiihtokeskuksen lumi-infrastruktuuria, sillä se on kustannustehokkaampaa ja ympäristöystävällisempää.

Lunta tuotetaan suihkuttamalla paineistettua vettä pakkasolosuhteissa ilmaan esimerkiksi puhaltimien tai pitkien paineilmapillien avulla, minkä jälkeen se kiteytyy lumeksi. Levillä on tänä päivänä käytössä yli kolmesataa automaattista lumitykkiä, jotka voidaan ohjata etänä tietoverkon kautta. Kehittyneen sääautomatiikan ja etäohjauksen ansiosta lumitykit pystyvät tuottamaan enemmän lunta samalla vesimäärällä ja energialla kuin aiemmin, sillä ne reagoivat nopeasti muuttuviin tunturin olosuhteisiin, kuten tuulen suunnan vaihteluihin. Automatisoidut lumitykit ovat päällä vain silloin, kun olosuhteet ovat suotuisat lumentuotannolle kyseisellä rinnekohdalla.

Levin rinteiden lumetuksen perusta on mittavassa lumetusjärjestelmässä, jonka putket kulkevat maan alla ympäri tunturia automaattitykeille. Vesi järjestelmään pumpataan pääosin Ounasjoesta, josta se kulkee jopa viiden kilometrin matkan maanalaista putkistoa pitkin aina suoraan automaattitykille asti. Automaattisissa lumitykeissä on omat sääsensorit, joiden datan perusteella voidaan optimoida mm. vedenpainetta sekä sitä paljonko vettä lasketaan tykistä läpi. Tykeille asetetaan omat raja-arvot, millaisissa olosuhteissa tykki saa luvan käynnistyä sekä milloin sen tulee sammua. Tämä parantaa tuotetun lumen laatua ja säästää samalla vettä.

LUMEN TEKEMINEN TUNTURILLA: TUULI JA KOKEMUS RATKAISEVAT

Tunturin sääolosuhteet määrittävät pitkälti sen, missä lumetusta voidaan tehdä. Merkittävin tekijä lumetuksessa on tuuli, erityisesti pakkasen jälkeen. Lumetusta voi suorittaa ainoastaan myötätuuleen, ja jos tuuliolosuhteet eivät ole suotuisat, lumitykkejä ei käynnistetä. Ulkopuolisille voi tuntua kummalliselta, että lumitykit eivät ole tasaisesti päällä koko rinteen alueella, vaan ne saattavat toimia eri paikoissa eri aikoihin tunturissa. Kuitenkin yleisin syy tähän ilmiöön on tuulen suunta.

Myös kokemuksella on suuri merkitys onnistuneessa lumetuksessa. Levin hiihtokeskuksella on lumetustöissä kokenut vakioporukka, joka osaa arvioida suhteellisen tarkkaan paljonko lunta tarvitaan kullekin rinnealueelle, lisäksi tykkikohtaista dataa seurataan jatkuvasti verraten edellisten vuosien vedenkulutuksen määrään. Lumetuksessa pyritään siihen, ettei lunta tehdä yhtään tarvittua enempää. Näin säästyy energiaa sekä vettä ja samalla pystytään minimoimaan kevään sulamisvesiä, joilla on vaikutuksensa tunturin eroosioon. LUMEN SÄILÖNNÄN TEKNIIKKA

Energiatehokkaan lumetuksen jälkeen toinen tärkeä osa-alue on säilölumi. Lumen säilöntä on ympäristöystävällinen teko, sillä lumien kierrättäminen ja hyödyntäminen seuraavalla kaudella vähentää lumetuksen tarvetta alkukauden vaihtelevissa olosuhteissa. Osa seuraavan talvikauden lumesta tehdään tammikuun lopulla / helmikuun puolessa välissä lumitykkien avulla, silloin kun mahdollisimman kylmää eli optimaaliset olosuhteet. Näin vettä ja energiaa tarvitaan mahdollisimman vähän. Tämän jälkeen lumi levitetään rinnepohjaksi ja turvallisuus syistä hieman rinteen ylikin, ettei rinteeseen muodostu jyrkkiä seiniä.

Vapun jälkeen, kun hiihtokeskus suljetaan, lumi kerätään rinteestä rinnekoneita käyttäen isoiksi kasoiksi eri puolille tunturia. Kaivinkone muotoilee kasojen sivut, jotta niistä tulee särmikkäitä, tiiviitä paketteja. Tämän jälkeen alkaa kasojen peittäminen.

SÄILÖPEITTEIDEN SUURI VAIKUTUS Alkuvuosina lumikasat peitettiin paksuilla rakennushuovilla. Aurinkoa pois heijastavat valkoiset huovat olivat kustannustehokas tapa, sillä niitä voitiin käyttää uudestaan ja ne olivat myös ympäristöystävällisiä. Säilöntäteknologian kehittyessä hiihtokeskus investoi vuonna 2020 uusiin säilöpeitteisiin, joiden ansiosta lumihävikki laski reilusta 30 prosentista jopa 10 prosenttiin. Uudella Finnfoam-eristeisiin perustuvalla järjestelmällä on erittäin merkittävät ekologiset ja taloudelliset vaikutukset. Perinteisillä lumen säilöntään käytetyillä menetelmillä kesän lämmön aiheuttama lumen hävikki on noin 20 - 60 %.

Kun syksy ja viileät kelit koittavat, säilöpeitteet riisutaan kasojen päältä pois ja peitteet varastoidaan rullina odottamaan seuraavaa kevättä. Lumikasat levitetään rinnekoneilla rinteisiin sekä ladulle. Levin hiihtokeskus on siirtynyt kaikissa työkoneissaan biopolttoaineeseen.

GLACIER-JÄÄTIKKÖ ON SÄILÖMISPROSESSIN EVOLUUTION HUIPPU

Levin hiihtokeskus säilöö lunta Levin maailmancupin lisäksi myös Eturinteille lokakuun alun laskettelukauden sekä Koillisrinteille hiihtokauden avausta varten. Eturinteille on viimeisimpänä säilömisprosessin evoluution kehityksenä rakentunut ”Glacier-jäätikkö”, jonka ajatuksena on saada säilöntäprosessi mahdollisimman tehokkaaksi niin energian käytön kuin henkilö- ja konetyötuntien osalta. Glacier-projektissa Eturinne sai uuden hissin kesän 2022 aikana ja lisäksi kaltevaa rinnepohjaa oikaistiin huomattavasti. Glacier-projektissa Eturinteillä on yhtenäinen säilölumialue, jossa kierrätettävän lumen määrä saadaan maksimoitua sekä samalla minimoitua sen sulamisprosentti. Tuolihissin myötä mahdollisimman suuri osa säilötystä lumesta saadaan hyödynnettyä rinteessä. Säilölumi luo myös hyvän pohjan sekä talven luonnonlumelle, että uudelle tykkilumelle. Lisäksi rinnealueen lumetuskalusto, kuten myös tuolihissi, on nykyaikaisinta ja energiatehokasta saatavilla olevaa kalustoa. Glacier säilölumipohja luotiin talvikauden 2022-2023 alussa ja ensimmäisen kerran ”Glacier-jäätikön” säilölumirinteessä päästiin kääntämään kantteja talvikauden 2023-2024 avajaisissa 6.10.2023.

lumen levitys 2.10.23
säilöpeitteet