Maailman puhtain ilma – Lapin aliarvostettu aarre
Kesä Pallas kansallispuisto maisema

Maailman puhtain ilma – Lapin aliarvostettu aarre

Asutun maailman puhtain ilma löytyy Tunturi-Lapista. Puhdas ilma on arvokas aarre, jonka merkitys ei välttämättä avaudu helposti.

Suomessa ilmanlaatua seurataan tarkasti ympäri maata. Levin kävijän näkökulmasta erityisen mielenkiintoisena kohteena kohoaa kuitenkin Pallas-Yllästunturin kansallispuisto ja sen Sammaltunturin mittausasema. Paitsi että se on mitatusti yksi maailman puhtaimmista ilmanlähteistä, mittausasemalla tutkitaan ilmansaasteiden lisäksi monia muita ilmaston ja ympäristön osa-alueita.

Maailman puhtainta ilmaa mitataan Pallaksella

Pallaksen mittausasema tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tutkia puhtaan ilman salaisuuksia. Asemalla mitataan muun muassa pienhiukkasia, ilmansaasteita ja muita ilman komponentteja. Näiden moninaisten mittausten avulla ymmärretään, miten pienhiukkaset vaikuttavat koko ilmastoon ja yksittäisten ihmisten terveyteen.

– Pienhiukkaset ovat merkittävä ilmansaaste, ja niiden mittaaminen Pallaksella on ollut käynnissä jo 1990-luvulta asti. Mittausasemalla seurataan myös ilmastonmuutoksen vaikutuksia sekä arktista aluetta ja sen ainutlaatuista ilmakehää. Pallaksen mittaukset tarjoavat pitkäaikaisia aikasarjoja, jotka ovat arvokkaita tieteellisessä tutkimuksessa ja ilmastomallien kehityksessä, perehdyttää Ilmatieteen laitoksen erikoistutkija ja Aerosolit ja ilmasto -tutkimusryhmän päällikkö Eija Asmi mittausaseman toimintaan.

Vaikka suomalaiset eivät kiinnitä suoraan suurta huomiota maamme puhtaaseen ilmaan, ulkomaiset matkailijat saattavat arvostaa sitä suuresti.

– Esimerkiksi belgialaiset opiskelijat olivat vaikuttuneita Helsingissä kohtaamastaan puhtaasta ilmasta. Tällainen ainutlaatuinen luonnonvara voisi olla laajemminkin houkutteleva vetovoimatekijä ulkomaisten matkailijoiden silmissä, Asmi jatkaa.

Puhtaan ilman houkuttelevuus nousee arvoonsa lomakohteelta erityisesti rauhaa, puhtautta, ja terveyttä etsivien keskuudessa. Puhdas ilma ei ole vain matkailullinen houkutin vaan myös terveysvaikutteinen voimavara.

– On selvää, että puhtaalla ilmalla on positiivinen vaikutus ihmisten terveyteen. Vähäiset ilmansaasteet lisäävät laskennallisesti terveitä elinvuosia. Vaikutus on sitä suurempi, mitä saastuneemmasta kohteesta matkustat.

Parhaimmillaan puhdas ilma lisää terveitä elinvuosia ja pahimmillaan likainen ilma tappaa. Mutta, kuinka näin tärkeä asia on jäänyt näin vähälle huomiolle?

– Ihmiset ei ehkä hahmota sitä, miten vaarallista likainen ilma on terveydelle. Useissa maissa pienhiukkaset ovat se aidosti vaarallinen tekijä. On kuitenkin monta muuta asiaa, mitä ihmiset pelkäävät ilmansaasteita enemmän.

valokuvaus kesä tunturit

Maailman puhtain ilma selittyy hyvin pitkälti Lapin sijainnilla Euroopan ja arktisen maailman laidalla – sijaitsemme hyvin kaukana suurista ilmansaasteiden lähteistä ja isoista ihmismassoista. Kun puhutaan alueelle muualta saapuvien matkailijoiden toiminnasta, on tärkeää myös pohtia, miten matkailu vaikuttaa paikalliseen ympäristöön.

– Vaikka Pallaksella tai laajemmin Lapissa matkailu ei vielä näytä merkittävästi vaikuttavan ilmanlaatuun, on tärkeää pitää huoli siitä, että matkailu kehittyy kestävällä tavalla. Junamatkailun ja julkisen liikenteen edistäminen voisi olla yksi keino vähentää matkailun ympäristövaikutuksia alueella ja myös isossa kuvassa, Asmi huomauttaa.

Lapin puhdas ilma on nykyisellään arvokas luonnonvara. Ilmastonmuutos voi tuoda mukanaan uusia uhkia, kuten lisääntyneitä saasteita ja ihmistoiminnan aiheuttamia päästöjä. On tärkeää, että paikalliset ja kansainväliset toimijat yhteistyössä varmistavat puhtaan ilman ja laajemminkin arktisen luonnon säilymisen tuleville sukupolville.

– Puhtaan ilman sijaan Lapissa ollaan ihan syystäkin huolissaan luonnon monimuotoisuudesta ja sen kehityskulusta. Jos luonnon moninaisuus menetetään syystä tai toisesta, niin mitä ne ihmiset sitten tulisivat ihastelemaan tänne?

Lisää artikkeleita