Tuo asiakkaasi Leville ja kasvata myyntiä - Tärpit tuottoisaan asiakastilaisuuteen
levi ski resort seikkailupuisto

Tuo asiakkaasi Leville ja kasvata myyntiä - Tärpit tuottoisaan asiakastilaisuuteen

Kun asiakastilaisuudelle asetetaan selkeät tavoitteet, ja tilaisuuden ohjelma rakennetaan suunnitelmallisesti palvelemaan asetettuja tavoitteita, tulos näkyy myös viivan alla.

Onnistuneen yritystilaisuuden avain on sille määritetyt mitattavat tavoitteet sekä viesti, jonka järjestäjä pyrkii välittämään asiakkailleen. Kun tilaisuuden budjetti, tavoitteet ja viesti on määritetty, tilaisuuden ohjelma voidaan suunnitella siten, että tilaisuus tuottaa myös tulosta. Tässä muutama tärppi ja hyvä käytäntö siihen, miten rakennetaan tuloksekas asiakastilaisuus.

MITEN NOSTAA KANNATTAVIMMAT ASIAKKUUDET UUDELLE TASOLLE?

Tyytyväinen pitkäaikainen asiakas on kannattavampi kuin uusi asiakas. Tästä myös seuraa, että nykyisille asiakkaille suunnattu asiakastilaisuus on oikein toteutettuna esimerkiksi messuja moninkertaisesti tuottoisampi. Viivan alle jää konkreettisesti enemmän.

Miten siis varmistaa nykyisten asiakkaiden sitoutuneisuus sekä kehittää asiakkuuksia entistä kannattavammiksi? Kasvokkaisviestintä on edelleen yksi tehokkaimpia tapoja saada sopimukseen asiakkaalta allekirjoitus. Digitalisaation myötä kasvokkaisten asiakastilaisuuksien merkitys on vain kasvanut, ehkä hieman yllättäenkin. Näin on siksi, että kasvokkain tapahtuvan kohtaamisen kautta viesti on mahdollista saada hallitusti läpi siten, että se ymmärretään, se on kokemuksellista ja siitä jää myös muistijälki. Yrityksen järjestämässä asiakastilaisuudessa ei tarvitse kamppailla huomiosta, vaan asiakkaan kanssa voidaan keskittyä päivän ohjelmaan juuri siten, kuin järjestävä yritys on sen suunnitellut.

Siksi yhä useampi yritys järjestää nykyään säännöllisesti asiakastapahtumia. Samalla mitattavuus on johtanut esimerkiksi perinteisten messuosallistumisten todellisten tulosten kriittisempään tarkasteluun. Satsaukset asiakastilaisuuksiin ovat kasvaneet voimakkaasti samalla, kun messuosallistumisista valitaan entistä tarkemmin vain ne, joista on tulosten valossa odotettavissa jotain tuottoa. Osa vapautuneista messuinvestoinneista kannattaakin suunnata asiakastapahtumiin.

Asiakastilaisuus myös säästää rahaa, sillä se korvaa samalla useita asiakaskäyntejä ja valtavan määrän matkapäiviä kerralla. Kun säästöjen lisäksi mukaan suunnitellaan ansaintalogiikka ja mitattavat tavoitteet, aletaan olla jo voiton puolella. 

HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ OHJELMAN RAKENTAMISEEN

Miten tilaisuuden ohjelma sitten saadaan sellaiseksi, että se tuottaa tulosta? Tässä muutamia hyviä käytäntöjä.

Järjestäkää tuotteenne tai palvelunne käytöstä opetustilaisuus, jossa näytetään parhaita tai aikaa säästäviä käyttötapoja. Voitte tehdä tästä esimerkiksi workshopin, joka vastaa todelliseen käytännön haasteeseen asiakkaidenne työssä. Tärkeintä on, että asiakastilaisuus tarjoaa konkreettista lisäarvoa asiakkaanne päivittäiseen työhön. Kun tilaisuus on aidosti hyödyllinen, tuotteenne tai palvelunne käyttöön sitoutuneet asiakkaat saadaan paikalle kauempaakin.

Olipa kyse vaikkapa ohjelmistotuotteenne tai palvelunne käytöstä, yhteisen workshopin yhteydessä on helppo näyttää asiakkaalle kokemuksellisesti, mitä laajempi ohjelmisto- tai palvelupaketti mahdollistaisi heidän päivittäisessä työssään. Ehkä voitte tukea laajemman ratkaisun hyötyjä myös datasheetillä, joka sisältää esimerkkejä takaisinmaksuajoista. Miksi ette samalla antaisi osallistujille tilaisuutta varten rakennettua VIP-asiakastarjousta esittelemästänne laajennuksesta?

Kutsukaa alan tunnettu mielipidevaikuttaja tai osaaja paikalle. Ehkä sellainen löytyy jo asiakaskunnastanne. Suunnitelkaa hänen kanssaan mielenkiintoinen ja hyödyllinen keynote. Jos paikalla on mielipidevaikuttajan lisäksi edustettuna merkittäviä alan yrityksiä, miksi ette rakentaisi tästä paneelikeskustelua, joka aiheensa puolesta vahvistaa yrityksenne viestiä?

Yksi hyvä vetonaula on yrityksenne suunnitelmien valottaminen VIP-asiakkaille. Voitteko esimerkiksi jakaa tuotekehityksen lähitulevaisuuden roadmapiä läheisimpien asiakkaidenne kanssa? Samalla saatte arvokasta palautetta ja asiakkaanne kokevat, että heitä kuunnellaan.

Miksi ette kutsuisi tilaisuuteen myös muutamia merkittäviä potentiaalisia asiakkaita, joiden kanssa ehkä käytte jo keskustelua? Näin he kuulevat pitkäaikaisilta asiakkailtanne kokemuksia siitä, miksi tuotettanne tai palveluanne kannattaa käyttää. Ehkä mukaan kannattaa rakentaa myös muutamia pitkäaikaisten asiakkaiden case-esityksiä projekteista, joissa tuotteenne on ollut ratkaisevassa roolissa. Myös uusille asiakkaille kannattaa rakentaa mukaan sopiva tutustumistarjous.

ONNISTUNEEN TILAISUUDEN VIIMEISTELY

Luontevaksi osaksi asiaohjelmaa rakennettu tarjous kääntää tilaisuuden myynniksi ja kasvattaa asiakkuuksien kokoa. Asiakastilaisuudet ovat tehokkaita kasvattamaan kannattavuutta myös pitkässä juoksussa mm. ryhmäytymisen, lähempien henkilökohtaisten siteiden, luottamuksen ja yrityksenne tarjoamien ratkaisujen paremman tuntemuksen ansiosta.

Yksi parhaita tapoja rakentaa tiiviimpiä henkilökohtaisia siteitä asiakkaiden kanssa on luoda suunnitelmallisesti rakennetun asiaohjelmanne sivuun huikea oheisohjelma ikimuistoisessa ympäristössä. Levi Ski Resortin myyntipalvelu auttaa teitä järjestämään vaikuttavan yritystilaisuuden ikimuistoisissa puitteissa.

Lue lisää kesän ja syksyn sekä talven yrityspaketeistamme ja tutustu Suomen suosituimpaan ympärivuotiseen aktiviteettitarjontaan!

Entä miten henkilöstötilaisuus saadaan tuottamaan tuloksia ja jopa avaamaan uusia liiketoiminnallisia mahdollisuuksia? Lue blogimme siitä, mitä henkilöstötilaisuuden suunnittelussa kannattaa huomioida.

LATAA LEVIN OPAS YRITYKSILLE TÄSTÄ

Rakennetaan yhdessä ainutlaatuinen yritystilaisuus.

Yritysoppaastamme löydät Levin kesän, syksyn ja talvikauden 2020-2021 korkealuokkaiset ja räätälöitävät yritysaktiviteetit hintatietoineen.

LATAA OPAS

Lisää artikkeleita