Visit Leville Sustainable Travel Finland -serfifiointi
Maisema

Visit Leville Sustainable Travel Finland -serfifiointi

Edistämme Levillä vastuullisuutta teko kerrallaan.

Levillä Sustainable Travel Finland sertifioituja yrityksiä on tällä hetkellä 16. Voidaksemme hakea alueellemme STF-destinaatiomerkkiä, kannustamme alueen yrityksiä tervetulleeksi STF-polulle!

Matkailun on arvioitu olevan vastuussa noin 8% globaaleista päästöistä. Ilmasto on yksi matkailun tärkeimmistä vetovoimatekijöistä ja olennainen osa matkailutuotetta sekä lopullista matkailukokemusta. Matkailutoimijoiden onkin tärkeää ottaa vastuuta ilmastonmuutoksen hillitsemisestä taatakseen matkailutuotteen menestyksen ja sen mahdollisuudet myös tulevaisuudessa.

Kestävä matkailukohde on alueellinen myyntivaltti ja tulevaisuuden kysytyin kohde. Liiketoiminnan kannattavuutta voidaan parantaa kestävän matkailun toimintamallien omaksumisella. Tutkimukset osoittavat, että vastuullisesti toimivien yritysten asiakastyytyväisyys ja koettu laatutaso ovat korkeampia.Lisäksi asiakkaat ovat tietoisempia valinnoissaan ja ovat valmiita maksamaan enemmän sellaisista matkailutuotteista ja -palveluista, joissa kestävyys on otettu huomioon ja se pystytään uskottavalla tavalla osoittamaan. Yritykset saavat myös merkittäviä kustannussäästöjä energiasäästöjen kautta.

Lisää artikkeleita