Vastuullisuusohjelma
patikointi tunturissa

Vastuullisuusohjelma

levi ski resort huippupolku

ENERGIA- JA MATERIAALITEHOKAS LEVI

Lapin matkailu perustuu luontoon, mikä tekee ympäristön laaja-alaisesta huomioimisesta välttämätöntä matkailun kehittämisessä.

Tuotamme Levillä ympärivuotisia rinnepalveluita sekä niihin liittyviä monipuolisia oheispalveluita ympäristöä kunnioittaen. Arvojamme ovat Asiakas, Edelläkävijyys, Turvallisuus ja Ympäristö. Ympäristöasioiden hyvin hoitaminen on meille itsestään selvää ja kannamme oman vastuumme tunturimme hyvinvoinnista.

Tunnustuksena systemaattisesta työstämme arktisen toimintaympäristömme suojelun eteen, Levi Ski Resortin ympäristöjärjestelmä sai kansainvälisen ISO 14001 : 2015 -ympäristösertifikaatin vuonna 2018 ensimmäisenä hiihtokeskuksena Pohjoismaissa.

Elokuussa 2020 Levi Ski Resortille myönnettiin myös Sustainable Travel Finland -merkki.

lsr kesä levitunturi kätkältä retkeilijä

OY LEVI SKI RESORT LTD - YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

Ympäristön huomioiminen ja edelläkävijyys ovat strategisia valintojamme ja tavoittelemiamme päämääriä. Kunnioitamme ja vaalimme arktista toimintaympäristöämme. Olemme sitoutuneet noudattamaan ympäristölainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä ja ympäristötyötämme ohjaa kansainvälinen ISO14001-standardisto.

Olemme sitoutuneet suojelemaan ympäristöä ja tunnistaneet toiminnassamme merkittävimmät ympäristönäkökohdat: sähkön, polttoaineen ja veden kulutus, eroosion hallinta sekä jätteen käsittely. Olemme määritelleet kullekin näkökohdalle päämäärät ja tavoitteet, joiden toteutumista seuraamme ympäristöohjelmalla. Ohjelmamme pohjautuu jatkuvan parantamisen periaatteelle. Tarkistamme siinä määritellyt päämäärät säännöllisin väliajoin osana yrityksen strategista suunnitelmaa.

Levi Ski Resort Oy käyttää 100% uusiutuvaa Greene-sähköenergiaa. Käyttämämme säilölumi vähentää lumetuksen tarvetta alkukauden lämpöisillä keleillä. Lumetuksesta syntyvää kompressorien hukkalämpöä hyötykäytämme siirtämällä sen maalämpöputkistoon. Kaikissa uusissa kohteissamme kuten South Pointilla, West Pointilla ja etelärinteiden uudella huoltohallilla käytämme lämmitysmuotona maalämpöä. Levin rinteiden mittava lumetusjärjestelmä on myös entistä tehokkaampi automatisoinnin myötä. Rinnekaluston osalta olemme panostaneet energiaa säästävään kalustoon. Rinnekoneemme on varustettu lumen syvyyttä mittaavalla SnowSat-järjestelmällä, joka konetyön ennakointia parantamalla vähentää polttoaineen kulutusta ja päästöjä. Moottorikelkkoina käytämme ympäristöystävällisiä nelitahtisia moottorikelkkoja. Konekohtaisella seurannalla tarkastelemme polttoaineenkulutusta ajoneuvojen ja rinnekoneiden käytössä. Konekannan bensankulutus on pudonnut vajaassa 10 vuodessa 30% aiemmasta. Lisäksi koulutamme henkilöstöämme säästävään ajotapaan. Rinnevalaistuksen energiatarvetta olemme minimoineet led-valoilla sekä valojen automatisoinnilla. Rinteiden aukioloajaksi vaihdoimme klo 9:30-19.00 joka antaa aamusta käyttöön puoli tuntia valoisaa lisäaikaa ja vähentää valaistuksen tarvetta illasta tunnin verran. Olemme myös tehneet tunturissa eroosiota ehkäisevää maisemointityötä. Asiakkailla on myös käytössään sähköautojen latauspiste Zero Pointin rakennuksen yhteydessä. Haastava tavoitteemme on kierrätyksen ja lajittelun tehostaminen yhdessä jätehuollon toimijoiden kanssa. Olemmekin asentaneet tunturiin yli 30 roskapistettä, jotka kannustavat myös asiakkaitamme lajittelemaan jätteensä rinnealueella. Levi SKi Resort on mukana Pallas-Yllästunturin kansallispuiston vähähiilisyyteen tähtäävässä kehittämishankkeessa – Pallas-Yllästunturi TOBE low carbon – joka käynnistyi 1.1.2019. Hankkeen tavoitteena on ISO 14069 verifiointi.

Ympäristötiimimme tehtävänä on varmistaa, että ympäristöohjelmaa noudatetaan. Yritysjohto on sitoutunut ympäristötyöhön ja mahdollistaa päätöksillään tarvittavat toimenpiteet.

Ole mukana ympäristötyössä omalla panoksellasi - kunnioita Lapin kaunista tunturiluontoa!

levi ski resort roskis

ISO14001 -YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI

ISO 14001 -standardi on vahva merkki vastuullisuudesta. Sertifiointi auttaa yritystä saavuttamaan ympäristöjärjestelmältä halutut tulokset, jotka tuottavat arvoa ympäristölle ja yritykselle sekä sen sidosryhmille. Vuosittaiset auditoinnit auttavat jatkuvasti parantamaan ympäristöjohtamista ja tehostamaan ympäristövaikutuksien hallintaa.

ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän sertifioinnin edut:

  • ISO 14001 -sertifikaatti auttaa muuttamaan ympäristöasiat sanoista teoiksi
  • Auttaa hallitsemaan toimintojen, tuotteiden ja palveluiden elinkaaren ympäristönäkökohtia
  • Helpottaa lupa-asioissa ja sitovien velvoitteiden täyttämisessä
  • Ympäristötehokas toiminta vähentää kustannuksia ja turhaa hukkaa Parantaa riskien hallintaa
  • Vahva merkki vastuullisuudesta
  • Vahvistaa henkilöstön ympäristötietoisuutta ja osallistumista

TUTUSTU YMPÄRISTÖTYÖMME 8 TÄRKEIMPÄÄN OSA-ALUEESEEN

levi ski rsort vastuullisuus

Huomioimme ympäristöasiat kaikessa toiminnassamme. Kunnioitamme ja vaalimme arktista toimintaympäristöämme. Ympäristötyö on osa strategiaamme ja sitä ohjaa kansainvälinen ISO 14001 -standardi.