Levi Ski Resortin Vastuullisuusohjelma | Levi
Samuel Taipale 2018

Vastuullisuusohjelma

Vastuullisuusohjelmamme

Lapin matkailu perustuu luontoon, mikä tekee ympäristön laaja-alaisesta huomioimisesta välttämätöntä matkailun kehittämisessä. Tuotamme Levillä ympärivuotisia rinnepalveluita sekä niihin liittyviä monipuolisia oheispalveluita ympäristöä kunnioittaen. Levi Ski Resort on Pohjoismaiden ainoa hiihtokeskus, jolle on myönnetty pitkäjänteisestä työstä tunnustuksena ISO 14001 -ympäristösertifikaatti. Elokuussa 2020 Levi Ski Resortille myönnettiin myös Sustainable Travel Finland -merkki. Olemme tietoisia kestävän matkailun periaatteista ja edistämme yhteisten tavoitteiden toteutumista.

lsr säilölumi

Ekologinen vastuullisuus

Ympäristön huomioiminen ja edelläkävijyys ovat strategisia valintojamme ja tavoittelemiamme päämääriä. Kunnioitamme ja vaalimme arktista toimintaympäristöämme. Olemme sitoutuneet suojelemaan ympäristöä ja tunnistaneet toiminnassamme merkittävimmät ympäristönäkökohdat: sähkön, polttoaineen ja vedenkulutus, jätteen käsittely ja eroosion hallinta. Olemme määritelleet ympäristötyöllemme päämäärät ja tavoitteet, joiden toteutumista seuraamme ympäristöohjelmalla sekä kansainvälisellä ISO14001-standardistolla.

Olemme olleet mukana yhteistyöyrityksenä Metsähallituksen koordinoimassa To Be Low Carbon-hankkeessa. Hankkeessa on toteutettu ISO14069 verifioitu hiilijalanjäljenlaskenta yrityksemme toiminnoista sekä laskennan pohjalta toimenpidesuunnitelma vuoteen 2030 asti hiilijalanjälkeä pienentävistä toimenpiteistä. Olemme myös sitoutuneet SHKY:n ilmastotavoitteisiin sekä globaaliin matkailualan Glasgow-ilmastojulistukseen. Ympäristötyömme moniin ulottuvuuksiin voi tutustua tarkemmin blogisarjassamme.

Rakentaessamme tavoitteenamme on ottaa käyttöön mahdollisimman vähän uusia alueita tunturista. Ennallistamme ja maisemoimme tunturialuetta jatkuvasti kunnioittaen paikallisen luonnon monimuotoisuutta ja maisemaa sekä kulttuuria. Näillä toimenpiteillä ehkäisemme myös rinnealueiden eroosioita.

Haluamme kannustaa myös asiakkaitamme säilyttämään paikallisen luonnon elinvoimaisena ja tunturialueeltamme löytyykin yli 30 jätteiden lajittelupistettä. Ole mukana ympäristötyössä omalla panoksellasi - kunnioita Lapin kaunista tunturiluontoa!

lsr kesä levitunturi kätkältä retkeilijä

Taloudellinen vastuunkanto luo pohjan kestävälle liiketoiminnalle

Vastuullinen toiminta syntyy toimivasta yhteistyöstä: tunnistamme sidosryhmämme ja pidämme hyvää huolta sidosryhmäyhteistyöstä. Olemme aktiivisesti mukana viemässä eteenpäin Levin matkailualueen kestävän matkailun strategiaa. Erityisen ylpeitä olemme vahvasta asiakasuskollisuudesta, joka on matkailualueen yhteisen pitkäjänteisen kehittämistyön tulosta.

Paikallisuus on meille tärkeää. Haluamme tukea paikallisten työllistymistä sekä kunnan elinvoimaisuutta, olemme merkittävä työllistäjä ja veronmaksaja Kittilässä. Työllistämme ympärivuotisesti noin 100 työntekijää vakituisiin työsuhteisiin ja huippusesongeilla henkilöstömäärämme kasvaa yli 300 työntekijään. Tarjoamme lisäksi paikallisille ihmisille, Kittilän kouluille sekä yhdistyksille ja seuroilla tukea sekä yhteistyö- ja toimintamahdollisuuksia.

Kannamme taloudellisen vastuumme investoimalla jatkuvasti matkailualueen kehittämiseen. 2007 alkaen Levi Ski Resort on investoinut noin 70M € rinne- ja palveluinfran kehittämiseen. Tekemämme investoinnit vaikuttavat suoraan matkailualueen vetovoimaan sekä liiketoiminnan kehittämisen mahdollisuuksiin alueella. Merkittävä osa yrityksen tuloksesta käytetään investointeihin. Oy Levi Ski Resort Ltd konsernin kokonaisliikevaihto on 28,4M € (2021-2022). Tavoittelemme yli 15 % liikevoittoa.

Investointisuunnittelussa huomioimme vastuullisuuden eri osa-alueet laajasti; erityisen tärkeänä pidämme ekologisen näkökulman huomiointia tunturissa. Pääperiaatteinamme on käyttää parasta mahdollista saatavilla olevaa teknologiaa ja parhaita mahdollisia oman alansa toimijoita yhteistyökumppaneinamme, jolloin varmistamme myös toimitusketjujemme elinkaarinäkökulman huomioinnin kaikissa toiminnoissa. Seuraavan viiden vuoden investointisuunnitelman arvo on 35M €.

Vahvuuksiamme:

  • Lakisääteisten velvoitteiden ja omaehtoisten sopimusten noudattaminen
  • Suunnitelmallisuus, pitkäjänteisyys, ammattimaisuus
  • Liiketoimintaympäristön tarkka tuntemus
  • Toimialan yhteistyö ja mahdollisuudet, sidosryhmätuntemus
  • Vahva linkittyminen paikalliseen elämään; työllistäjä, mahdollistaja, tukija
TUTUSTU YMPÄRISTÖTYÖMME 8 TÄRKEIMPÄÄN OSA-ALUEESEEN
lsr ympäristö infograafi

Tutustu tarkemmin ympäristötyömme 8 tärkeimpään osa-alueeseen