Levi Ski Resortille Sustainable Travel Finland -merkki
lsr february

Levi Ski Resortille Sustainable Travel Finland -merkki

Hiihtokeskus Levi Ski Resortille on myönnetty Sustainable Travel Finland -merkki osoituksena arvokkaasta ja pitkäjänteisestä työstä kestävän matkailun eteen.

Sustainable Travel Finland on Visit Finlandin kehittämä ja Business Finlandin hallitsema kestävän matkailun ohjelma. Ohjelman tavoitteena on tarjota matkailuyrityksille ja – destinaatioille kestävän matkailun kehittämismalli, jolla vastuullisten toimintatapojen systemaattinen omaksuminen helpottuu.

Sustainable Travel Finland -merkki edellyttää yrityksiltä muun muassa sitoutumista kestävän matkailun edistämiseen, osaamisen kasvattamiseen, kestävän matkailun kehityssuunnitelmaa, vastuullista viestintää sekä jatkuvaa toiminnan arvioimista ja kehittämistä.

Levi Ski Resort on tehnyt pitkäjänteistä työtä kestävän matkailun eteen jo vuosia ja ympäristö on yrityksen yksi tärkeimmistä arvoista. Levi Ski Re­sor­til­le on aikaisemmin myön­net­ty myös kan­sain­vä­li­nen ISO 14001 -ym­pä­ris­tö­ser­ti­fi­kaat­ti en­sim­mäi­se­nä hiih­to­kes­kuk­se­na Poh­jois­mais­sa. Ky­sees­sä on kan­sain­vä­li­ses­ti tun­nus­tet­tu ym­pä­ris­tö­ser­ti­fi­kaat­ti ja -joh­ta­mis­jär­jes­tel­mä, joka edel­lyt­tää or­ga­ni­saa­ti­ol­ta ym­pä­ris­tö­a­si­oi­den hy­vää hoi­ta­mis­ta sekä jär­jes­tel­mäl­lis­tä si­tou­tu­mis­ta ym­pä­ris­tön­suo­je­lun ta­son pa­ran­ta­mi­seen.

– Olemme erittäin iloisia meille myönnetystä merkistä. Sustainable Travel Finland -merkki tuo näkyväksi pitkäjänteisen työn, jota olem­me teh­neet kestävän matkailun kehittämisen ja arktisen luonnon suojelun eteen jo vuosia, kommentoi Levi Ski Resortin liiketoimintajohtaja Marko Mustonen.

– Pohjoinen luonto ja arktisen toimintaympäristön haavoittuvuus ovat meille tärkeitä asioita ja haluamme omalta osaltamme kantaa vastuuta tunturimme hyvinvoinnista sekä pyrkiä olemaan tiennäyttäjänä toiminnassamme. Kestävän matkailun kehittäminen ja luonnosta välittäminen ovat tärkeitä arvojamme, jotka ohjaavat myös toimintaamme, sillä haluamme varmistaa, että upeasta luonnostamme voidaan nauttia myös tulevaisuudessa, kertoo Levi Ski Resortin toi­mi­tus­joh­ta­ja Jou­ni Pa­lo­saa­ri.

Levi Ski Resort on yhtenä pilottiyrityksenä mukana myös Metsähallituksen TOBE Low Carbon -hankkeessa, joka tähtää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään matkailuun Pallas-Yllästunturin kansallispuiston ympäristössä ja hiilijalanjäljen pienentämiseen. Lisäksi Kittilän kunnalla on parhaillaan käynnissä myös kestävän matkailun kehitysprojekti, jossa myös Visit Levi on mukana. Levin matkailualueen tavoitteena on saada koko alueelle Visit Finlandin myöntämä Sustainable Travel Finland -merkki ensimmäisten suomalaisten matkakohteiden joukossa.

lsr sustainable finland merkki

LISÄTIETOJA JA HAASTATTELUT:

Jouni Palosaari, toimitusjohtaja, Oy Levi Ski Resort Ltd, email jouni.palosaari@levi.fi
Marko Mustonen, liiketoimintajohtaja, Oy Levi Ski Resort Ltd, email marko.mustonen@levi.fi

Oy Levi Ski Resort Ltd on monipuolinen matkailun palveluyritys, joka tarjoaa asiakkailleen ympärivuotisia outdoor-elämyksiä Lapin luonnon tarjoamassa ainutlaatuisessa ympäristössä. Oy Levi Ski Resort Ltd:n liiketoiminta keskittyy rinne- ja outdoor-elämyksiin, hiihdonopetukseen, vuokraamotoimintaan sekä tekstiilikauppaan. Lisäksi tytäryhtiö Oy Levi Restaurants Ltd tarjoaa rinneravintolapalveluita.

Levin lippulaivoina toimivat lukuisat tapahtumat, joista merkittävimpänä vuosittainen alppihiihdon maailmancupin pujotteluavaus, joka kerää kansainvälisesti valtavan huomioarvon. Levi on sitoutunut ISO 14001 -ympäristöjärjestelmään ensimmäisenä pohjoismaisena hiihtokeskuksena. Yhtiön tärkeimpänä arvona on arktisen ympäristön kunnioittaminen ja vaaliminen. www.levi.fi

Lisää artikkeleita