Kalastus ja pilkkiminen | Levi
Pilkkiminen järvellä kevät

Pilkkiminen

kalastus
Pilkkiminen järvellä kevät

Pilkkiminen

kalastus

Kalastus ja pilkkiminen

Levin läheisyydessä sijaitsee paljon kalaisia järviä, lampia ja jokia. Lukuisat vesistöt tarjoavat hyvät kalastuspaikat sekä kokeneemmille kalastajille että aloittelijoille ympäri vuoden, kausittaiset rauhoitusajat huomioon ottaen. Alueen kalastusmahdollisuuksiin voit tutustua joko omatoimisesti tai kalastusoppaan kanssa.

KALASTUS 

Levillä kalastukseen tarvitset tositteen maksetusta valtion kalastonhoitomaksusta sekä aluekohtaisen luvan. Kalastonhoitomaksu on valtion veroluontoinen maksu 18–64 –vuotiaille. Alle 18-vuotiaat ja yli 65-vuotiaat saavat kalastaa yhdellä vavalla ja vieheellä ilman kalastonhoitomaksua. 

Valtion kalastushoitomaksun hoidat helposti verkossa.
Maksun voit suorittaa myös Levin matkailuneuvonnassa.

ONKIMINEN JA PILKKIMINEN

Onkiminen ja pilkkiminen kuuluvat jokamiehenoikeuksiin ja ovat yleiskalastusoikeuksia, joiden harjoittamiseen kalastuslaissa säädetyllä tavalla ei tarvitse erillistä lupaa. Onkiminen ja pilkkiminen on kuitenkin kiellettyä vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla sekä vesialueilla, joilla kalastus on kielletty muun säädöksen tai määräyksen nojalla.

Levillä pilkkimiseen ja onkimiseen tarvitset erillisluvan Immeljärvelle, sekä Aakenus- ja Pyhätunturin väliin sijoittuvalle Pyhäjärvelle. Lisätietoa luvista löytyy alla.

Aluekohtaiset kalastusluvat

Aluekohtaisen kalastusluvan hankit helposti Visit Levin matkailuneuvonnasta – katso tarkemmat tiedot alla.

SIRKKA-KÖNGÄS -KALASTUSKUNNAN LUPA

Kalastuskausi: koko vuosi. 

Luvan hinta: 10,- / vrk (24 h), 20,- / viikko, 30,- / kuukausi, 50,- / kalenterivuosi. Lupa on henkilökohtainen kouluikäisestä alkaen.

Kalastusalue: Sirkka – Köngäs -kalastuskunnan lupa on laajin alueen luvista. 

• Levi- ja Sirkkajärvi (ahven, hauki, siika)
• Levijoki (tammukka, harri, taimen, siika)
• Munajärvi Könkäällä (hauki, ahven, siika)
• Rautusjärvi Rautuskylässä (hauki, ahven, siika)
• Kulkujoki Veitservasasta alaspäin (tammukka, harri)
• Loukinen Kapsajoen haarasta alaspäin (taimen, harjus, siika)
• Ounasjoki Kuortanokoskelta alaspäin Torpanivaan saakka
(harjus, taimen, siika, hauki)
• Kapsajoki Alalaen kohdalta alaspäin (taimen, harjus, tammukka)
• Lismajoki

OUNASJOEN YHTENÄISLUPA

Kalastuskausi: koko vuosi, taimenen rauhoitus 1.9. - 30.11.

Luvan hinta: 10,- / vrk, 20,- / vko ja 40,- / kausi. Perhelupa x 1,5.
Perhelupa sisältää samaan ruokakuntaan kuuluvat 2 aikuista ja lapset. Alle 18-vuotiaat voivat kalastaa maksutta, mikäli mukana olevalla vanhemmalla on voimassa oleva lupa. Yhteisölupa 10 henkeä tai sitä suuremmille ryhmille alennus -20 %.

Rajoitukset: Ei saaliskiintiötä. Alamitat harjus 30cm, taimen  50 cm (rauhoitettu 1.9 - 30.11).  Lupa käsittää joen pääuoman, sivujoet eivät kuulu luvan piiriin.

 Sijainti: Saa alkunsa Ounasjärvestä (Enontekiö) ja yhtyy Rovaniemellä Kemijokeen.

Yhtenäislupa: Ounasjoen kalastusalue alkaa Sinetästä Tapionkylän osakaskunnan alarajalta, johon voimalaitosten vaikutusalue päättyy. Jokialue on luonnonmukainen koskineen ja suvantoineen. Kalastusalueen yläraja on Kittilän ja Enontekiön kuntien raja. Suurin osa osakaskunnista on mukana yhtenäisluvassa, mutta tarkista luvanmyyjältäsi tämän hetken tilanne. Yhtenäislupa oikeuttaa kalastamaan rannalta tai veneestä seuraavasti: veto- ja heittouistelu, perhokalastus.

Saaliskala on pääasiassa harjusta, taimenta, siikaa ja haukea.

Enontekiön Ounasjärvestä alkava Ounasjoki yhtyy Rovaniemellä Kemijokeen. Ounasjoki on yksittäisenä jokena pisin vapaana virtaava joki Suomessa. Joki on rakentamaton suurjoki ja pituutta sillä on noin 300 km. Yläjuoksun suuria koskia ovat mm. Raattamakoski, Mertakoski, Puksukoski, Tuomikoski, Pierkukoski, Tepasto ja Köngäs. Kittilän kirkonkylän yläpuolella sijaitseva Riikonkoski on yksi tunnetuin ja kalaisin Ounasjoen koskista.

IMMELJÄRVI

Kalastuskausi: koko vuosi

Luvan hinta: 15,- / vrk, 45,- / vko, 150,- / vuosi. Perhelupa 25,- / vrk. Lupa on henkilökohtainen kouluikäisestä alkaen. Perhelupa kattaa yhden aikuisen ja kaksi alle 12-vuotiasta lasta.

Rajoitukset: 3 lohikalan vrk-kiintiö. Kaksi vapaa per lupa, vavat oltava käden ulottuvilla. Lupa tarvitaan myös pilkkimiseen. 

Sijainti: Kittilän Sirkassa Levitunturin länsipuolella.

Venevuokraus:  Immelmökit ja Reijo Tiensuu (Kirstin Hieronta).

Kalastus on sallittua uistimien lisäksi perholla, ongella ja pilkillä. Kalastus veneestä (vene ilman moottoria). Oman veneen säilyttäminen alueella ja rannalta kalastaminen sallittu vain maanomistajan luvalla.

1,6 kilometrin mittainen Immeljärvi sijaitsee aivan Levitunturin juurella, Kätkä- ja Levituntureiden välissä. Immeljärven houkittimena ovat säännöllisesti vapautettavat taimen- ja harri-istukkaat. Taimen sekä harri viihtyvät hyvin tässä kylmävetisessä ja parhaimmillaan jopa kymmenen metrin syvyisessä järvessä. Kalastukselta välttyneet huippuyksilöt saattavat painaa jopa yli viisi kiloa. Suurin virallisesti punnittu järvitaimen on painanut 5,620 kg

Metsähallituksen kalastusluvat

Seuraaviin kohteisiin hankit aluekohtaisen kalastusluvan helposti Metsähallituksen verkkokaupasta tai Visit Levin matkailuneuvonnasta – katso tarkemmat tiedot alla.

KAPSAJOKI

Kalastuskausi: koko vuosi (taimenen kuturauhoitus 11.9. - 15.11)

Luvan hinta: 8,-/ 3 h, 10,- / vrk, 30,- / viikko ja 50,- / kausi.
Alle 18-vuotiaat saavat luvista 50 % alennuksen ja alle 15- vuotiaat voivat kalastaa huoltajansa luvalla samaan saaliskiintiöön. Perheluvan hinta ja saaliskiintiö on kaksinkertainen. 

Saaliskiintiö: Saaliskiintiö yksi lohikala/ 3h, vrk- ja viikko- ja kausiluvalla kolme lohikalaa/ vrk. Saaliskiintiö ei koske siikaa.

Lajit: Harjus, hauki, siika, taimen

Sijainti: Kapsajoen valtion vedet noin 30 km:n matkalla Köngäs-Pokka tien pohjoispuolella. 

Erityistiedot / rajoitukset: Alamitat taimen 50cm ja harjus 30cm. Kalastajaa kohti saa käyttää yhtä vapaa tai siimaa, jonka on oltava kalastajan käden ulottuvilla. Kalastuksen päätyttyä saalisilmoitus tulee tehdä osoitteessa www.tuikki.fi. Myös vapautetut kalat tulee ilmoittaa. 

Huom. Kapsajoen alaosa Alalaen kohdalta alaspäin, kuuluu Sirkka-Köngäs kalastuskunnan lupaan. Luvan hinta: 10,- / vrk (24 h), 20,- / viikko, 30,- / kuukausi, 50,- / kalenterivuosi. Lupa on henkilökohtainen.

Kapsajoki on kuuluisa erämainen taimenjoki, joka entisöitiin uiton jäljiltä 1994. Se on Metsähallituksen virkistyskalastusvesi, missä luontainen kalasto (ei istutuksia). Kapsajoki soveltuu viehekalastukseen ja perhokalastukseen sekä melontaan. 

Osta LUPA 2535

AAKENUSJOKI

Kalastuskausi: koko vuosi (taimenen kuturauhoitus 1.9.–30.11.)

Länsi-Lapin vapalupa: Luvan hinta: 10,- / vuorokausi, 15,- / viikko, 25,- / kalenterivuosi (perhekohtainen). Nuorisolupa 15-17-vuotiaille (henkilökohtainen) 10,- / kalenterivuosi. Alle 15-v ilmainen kausilupa (henkilökohtainen). Tämän vapaluvan etu on, että aikuisen vapaluvalla saa kalastaa koko perhe ja se sallii vetouistelun kahdeksalla vavalla.

Sijainti: Kittilässä kuntakeskuksen länsipuolella. Yhtyy Ounasjokeen Kittilän keskustan tuntumassa.

Huom! Aakenusjoen alaosa kuuluu Kittilän kirkonkylän kalaveden osakaskunnan lupa-alueen piiriin: Luvanmyynti osoitteesta: https://www.riikonkoski.fi/

Sallitut vieheet: Uistin ja perho.

Saaliskiintiö: Koski- ja virta-alueilla kalastaja saa ottaa saaliikseen vuorokauden aikana enintään kolme (3) lohikalaa, joista kaksi (2) saa olla lohia. Kts. rajoitukset Eraluvat.fi.)

Aakenusjoki kulkee Aakenustunturin kupeessa Kittilän ja Ylläksen välisessä maastossa. Pääasiallinen saalis on taimen (kuturauhoitus 11.9. - 30.11.) , myös harjusta ja siikaa on mahdollisuus saada. Aakenusjoen ottipaikat ovat helposti saavutettavissa autolla. Aakenusjoella joitakin yksityisvesialueita, lisätiedot Visit Levin matkailuneuvonnasta.

Osta lupa 2410

PYHÄJÄRVI

Kalastuskausi: koko vuosi

Luvan hinta: kesäkausi: 10,- / 3 h, 12,- / vrk, 35,- / viikko ja 60,- / kausi.
Alle 18-vuotiaat saavat luvista 50 % alennuksen, mutta alle 15-vuotiaat voivat kalastaa huoltajansa luvalla samaan saaliskiintiöön. Perheluvan hinta ja saaliskiintiö on kaksinkertainen yhden hengen lupiin verrattuna.

Sijainti: Pyhäjärvi sijaitsee 25 km Kittilästä Äkäslompoloon (Aakenuksentie kohti Tiurajärveä).

Saaliskiintiö: Saaliskiintiö yksi lohikala / 3h, vrk- ja viikkoluvalla kolme lohikalaa / vrk, 
viikko ja kausiluvalla 2 lohikalaa / vrk.
Saaliskiintiö ei koske muita kalalajeja. 24 tunnin saaliskiintiötä ei voi kasvattaa hankkimalla useita lupia samalle 24 tunnin ajanjaksolle.

Kalastusmuodot: Onkiminen, perhokalastus, pilkkiminen, viehekalastus

Lajit: Ahven, harjus, hauki, made, nieriä, siika, taimen

Erityistiedot / rajoitukset: Alamitat taimen 50cm ja harjus 30cm.
Kalaveden hoito: luontaisten lajien poikasistutuksia, pyyntikokoisen kalan istutuksia. Rannalta tai jäältä kalastettaessa kalastajaa kohti saa käyttää yhtä vapaa tai siimaa, jonka on oltava kalastajan käden ulottuvilla. Soutu-uistelussa saa käyttää 2 vapaa tai siimaa / kalastaja. Perämoottorin (myös sähkökäyttöisen) käyttö on kielletty. Oman veneen säilyttäminen alueella on kielletty. Valtakunnalliset tai läänikohtaiset luvat tai jokamiehen onginta- ja pilkintäoikeus eivät oikeuta kalastamaan Pyhäjärvessä. Kalastuksen päätyttyä saalisilmoitus tulee tehdä osoitteessa www.tuikki.fi (myös vapautetut kalat tulee ilmoittaa)

Muuta: vuokraveneitä Kittilän Teboilista (+358 40 771 1117).

Pyhä- ja Aakenustunturin väliin jäävä, erittäin kirkasvetinen Pyhäjärvi tarjoaa kauniit puitteet kalastaa syvyyksissä vaanivia suurtaimenia ja harria. Pinta-alaltaan Pyhäjärvi on 90 hehtaaria ja on syvimmästä kohdastaan yli 30 metriä. Suosituimpia kalastustapoja on pilkkiminen ensijäiltä ja keväällä. Vetouistelun ja heittokalastuksen kannalta parhaat kalastusajat ovat heti alkukesästä ja loppusyksyllä ennen jäiden tuloa. Järven ympäri kulkee polku ja rannoilla on kotia sekä laavuja. Oman veneen saa vesille pohjoispään veneenlaskupaikalta.

Osta LUPA 2525

TORNION-MUONIONJOKI-KÖNKÄMÄENO

Kalastuskausi: Lohen kalastus on sallittu 1.6. - 31.8.

Luvan hinta / Yhteislupa: 20,-/ vrk, 80,-/ vko, 160,-/kausi, yhteislupa 13 - 18 -vuotiaat 10,-/vrk, 40,-/vko, 80,-/kausi. Yhteislupa yhden kunnan alueelle: 60,- / kausi, yhteislupa yhden kunnan alueelle 13 - 18 vuotiaat 30,- / kausi. Alle 13-vuotiaat eivät tarvitse rajaväylälle viehekalastuksen yhteislupaa.

Rajoitukset: Taimen on rauhoitettu, saaliiksi saatu taimen on välittömästi laskettava veteen elävänä tai kuolleena.Lohen kalastus on sallittu 1. kesäkuuta – 31. elokuuta. Lohella on kuitenkin jokaviikkoinen 24 tunnin rauhoitusaika, jolloin lohen kalastaminen on kiellettyä. Rauhoitusaika alkaa sunnuntaisin kello 19.00 Suomen aikaa ja kello 18.00 Ruotsin aikaa. Rauhoitusaika päättyy maanantaisin kello 19.00 Suomen aikaa ja kello 18.00 Ruotsin aikaa.
Kaikenlainen kalastus on kielletty 15.9. - 15.12. Lohi väh. 50 cm, harjus 35 cm. Harjuksen rauhoitusaika Kilpisjärven luusuasta alavirtaan 1.4.–31.5. Tarkista aina viimeisimmät tiedot ennen kalastusta, Eraluvat.fi.
Kalastaja saa ottaa saaliikseen 24 tunnin aikana yhden (1) lohen. Muiden kalalajien saalismääriä ei ole rajoitettu.

Kalastusmuodot: Heittokalastus, Perhokalastus, Uistelu
Lajit: harjus, hauki, merilohi, taimen, ahven, siika

Pohjoisen tuntureilta Pohjanlahdelle laskeva Tornion-Muonionjoki on Euroopan pisin vapaana virtaava lohijoki. Pituutta sillä on noin 450 kilometriä ja paikoin joki voi muuttua 100 metrin levyisestä koskesta jopa kilometrin levyiseksi suvannoksi. Tornion-Muonionjoki on Suomen ja Ruotsin välinen rajajoki. Lohen lisäksi joessa on meritaimenta ja harjusta. Tornion-Muonionjoen-Könkämäenon viehekalastuksen yhteislupa-alue on suosittu viehe- ja perhokalastajien keskuudessa. Perinteinen kalastusmuoto "Väylällä" on lohensoutu, mutta rannalta kalastamiseen löytyy hyviä paikkoja pitkin jokivartta.

Osta LUPA 2502

Yksityiset kalastuskohteet

KIVIJÄRVI

Sijainti: 32 km päässä Leviltä, Pallastunturin läheisyydessä.

Kivipohjainen, kirkasvetinen ja 186 hehtaarin suuruinen, luonnontilainen Kivijärvi on kalastoltaan monipuolinen. Järveä ympäröivät Lapin erämaat ja tunturit. Kivijärven rannalla on kaksi kotaa, joissa on mahdollisuus laittaa saalis heti tuoreena ruuaksi.

Saaliskaloina mm. muikku, siika, järvitaimen, hauki, made ja ahven. Kivijärvellä kalastustapoja on useita: nuotanveto, rannalta mato-onginta, virvelillä narraaminen, vetouistelu, tuulastus ja pilkintä.

Kivijärvelle voi ostaa luvan yksityiseen virkistyskalastukseen tai tilata järjestetyn kalastusreissun. Mahdollisuus tilata myös ruokailuja järvelle. Järven pohjoispäässä on eräkämppä, jossa voi halutessa yöpyä tai olla pitempäänkin. Kesällä matka järvelle taittuu autolla, talvella moottorikelkalla.

Muuta: Yksityinen järvi, tiedustelut ja luvat Kinos Safaris, puh. 050 403 2000.

Sinua voisi kiinnostaa myös