Ympäristösertifioidut yritykset Levillä
melojat auringonlaskussa järvellä

Ympäristösertifioidut yritykset Levillä

Ympäristösertifioitujen yritysten määrä on kasvussa

Matkailuyrityksille on tarjolla kymmeniä erilaisia sertifiointeja vastuullisen matkailutoiminnan kehittämiseen. Sertifikaattien sisältö vaihtelee suuresti, sillä osa sertifikaateista kattaa kaikki kestävän matkailun osa-alueet, kun taas toiset painottavat lähinnä ympäristövaikutuksien minimointi. Business Finlandin mukaan lähes tuhat matkailuyritystä Suomessa on jo mukana jossakin kestävän kehityksen ohjelmassa.

Yleisimpiä ja Levillä käytössä olevia ympäristösertifikaatteja ovat Sustainable Travel Finland, Green Key, Green Activities, Ekokompassi sekä kansainvälinen ISO 14001-ympäristösertifikaatti. Tältä sivulta löydät lisätietoa sertifikaateista sekä Levillä toimivat yritykset, joille seritikaatteja on myönnetty.

Levillä on useita yrityksiä, jotka ovat jo saavuttaneet ympäristösertifioinnin, ja suuri määrä yrityksiä tekee parhaillaan tarvittavia toimenpiteitä saadakseen itselleen ympäristösertifikaatin. Mm. Visit Leville on myönnetty kesällä 2021 WWF:n eli maailman luonnonsäätiön Green Office -ympäristösertifiointi. Sertifioinnin saatuaan Visit Levi on Suomen pohjoisin Green Office toimisto. Lisäksi Visit Leville myönnettiin elokuussa 2023 Sustainable Travel Finland -merkki.

Myös Kittilän kultakaivos, Agnico Eagle Finland, on mukana kannustamassa leviläisiä yrityksiä kestävään matkailuun ja sertifiointeihin. Agnico Eagle on perustanut sponsorointirahaston ja ympäristösertifioinnin saaneet yritykset voivat anoa rahallista tukea sertifiointimaksuihin.

Melonta, joki, maisema, tunturi, kesä

Sustainable Travel Finland

Sustainable Travel Finland -ohjelma on 7 askeleen kestävän matkailun kehittämispolku yrityksille ja matkailukohteille. STF-merkin saaneet yritykset ovat mm. sitoutuneet kestävän matkailun valtakunnallisiin periiaatteisiin, laatineet kestävän matkailun suunnitelman ja omaavat jonkin kestävää matkailua tukevan sertifikaatin. STF-merkki uusitaan säännöllisesti jatkuvan kehityksen varmistamiseksi.

Levillä toimivista yrityksistä STF-merkin ovat saaneet

Lumiset puut ja Kätkä

Green Key

Matkailualan vastuullisuussertifikaatti ja -ohjelma Green Keyn kriteeristö perustuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Green Key on kansainvälinen ja saadakseen sertifikaatin, yritykseltä vaaditaan ympäristökuormituksen pienentämistä, sosiaalisten hyötyjen lisäämistä ja paikallistalouden tukemista.

Levillä toimivista yrityksistä Green Key -sertifikaatin ovat saaneet

talvipyöräily aurinko

Green Activities

Green Activities on vastuullisuusohjelma ja -sertifikaatti ohjelmapalveluyrityksille. Green Activities -sertifikaatin saanut yritys on sitoutunut mm. toimintansa ympäristörasituksen pienentämiseen, henkilöstön ja asiakkaiden ympäristötietoisuuden lisäämiseen sekä matkailueläinten hyvinvoinnin varmistamiseen.

Levillä toimivista yrityksistä Green Activities -sertifikaatin ovat saaneet

Levi2018 DJI 0029 April FullRes 1920x1080

ISO 14001 ympäristösertifikaatti

Kansainvälinen ISO14000 on toimialasta riippumaton ympäristöjohtamisen standardisarja, joka sisältää työkaluja ympäristöasioiden hallintaan.. Standardi 14001 mm. määrittelee resurssit, prosessit ja menetelmät, joiden avulla yritys pystyy noudattamaan ympäristötavoitteita ja parantamaan ympäristönsuojelemisen tasoaan.

Levillä toimivat yritykset, jotka ovat saaneet ISO 14001 sertifikaatin:

kesämaisema suo

Ekokompassi

Ekokompassi-sertifikaatti myönnetään yrityksille, jotka ovat rakentaneet Ekokompassi-ympäristäjörjestelmän ja läpäisseet auditoinnin. Yrityksen tulee täyttää kymmenen kriteeriä, kuten laatia jätehuoltosuunnitelman ja ympäristöohjelman, joka sisätää toimenpiteet ja tavoitteet ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Levillä toimivista yrityksistä Ekokompassi-sertifikaatin ovat saaneet

Vinkkejä vastuulliseen lomailuun